Het eigen risico voor de zorgverzekering bedraagt volgend jaar 375 euro. Het vrijwillig verhogen van het eigen risico levert een lagere premie op, maar kan uiteindelijk wel duurder uitpakken.

In 2006 is een nieuwe zorgverzekering ingevoerd, waardoor het onderscheid tussen een particuliere ziektekostenverzekering en het ziekenfonds kwam te vervallen.

Met de invoering werd de no-claimregeling in het leven geroepen. Verzekerden die geen of weinig gebruikmaakten van zorg, kregen maximaal 255 euro terug.

De regeling moest mensen bewust maken van de kosten van zorg, maar maakte in 2008 plaats voor het eigen risico. Nederlanders moesten dat jaar de eerste 150 euro aan zorgkosten zelf moesten betalen. Het bedrag is sindsdien jaarlijks verhoogd naar 375 euro in 2015.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor zorg die onder de basisverzekering valt. Bepaalde vormen van zorg zijn vrijgesteld. Zo betaalt u geen eigen risico voor een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, zorg voor chronische aandoeningen (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR), nacontroles bij orgaandonatie en wijkverpleging.

Als de huisarts een recept uitschrijft, dan betaalt u wel de kosten van de medicijnen. Een bezoek aan de huisartsenpost gaat niet ten koste van uw eigen risico, maar dat geldt wel voor een behandeling op de spoedeisende hulp.

375 euro

Als de in rekening gebrachte kosten het niveau van 375 euro bereiken, krijgt u de rest van het jaar geen rekeningen meer voor zorg die onder de basisverzekering valt.

Dat geldt niet als u heeft besloten uw eigen risico vrijwillig te verhogen. Ook zijn er bepaalde soorten zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt, zoals zittend ziekenvervoer.

Verhogen

U kunt ervoor kiezen om het eigen risico vrijwillig te verhogen met maximaal 500 euro tot 875 euro. Een hoger eigen risico betekent een lagere premie. De korting verschilt per verzekeraar, maar in veel gevallen levert een verhoging van 500 euro een besparing van 250 euro op.

Het verhogen van het eigen risico is eigenlijk alleen een optie voor gezonde mensen die verwachten geen zorg nodig te hebben. Daarnaast is het van belang dat u 875 euro kan betalen indien u toch onverwacht een ongeluk krijgt of ziek wordt.