Nederlanders zijn bang om nu al te over te stappen naar een andere zorgverzekering voor 2014. Het aantal mensen dat op dit moment is overgestapt, ligt lager dan vorig jaar rond dit tijdstip.

Dit constateert Zorgverzekering.net.

Het is voor mensen onduidelijk bij welke ziekenhuizen en zorgaanbieders zij met welke verzekering terecht kunnen. Dit schrikt mensen af om nu al een zorgverzekering af te sluiten voor 2014.

‘Mensen zijn bang dat, wanneer het nodig is, zij niet in het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht kunnen of dat zij zelf voor de kosten moeten opdraaien.’

Bij restitutiepolissen kunnen verzekerden terecht bij alle ziekenhuizen en zorgaanbieders, ook als er geen contract is afgesloten met de zorgverzekeraar. In dit geval worden alle kosten vergoed.

Naturapolis

Bij een naturapolis daarentegen is dit niet het geval. Verzekerden krijgen bij deze polis alleen zorg vergoed die wordt verleend bij een zorgaanbieder of ziekenhuis waar een contract mee is gesloten.

Voor volgend jaar biedt een aantal verzekeraars budgetpolissen aan. Dit betekent voor verzekerden dat zij een lagere premie betalen. Hiervoor leveren ze dan wel keuzevrijheid in.

Beperkt

Een budgetpolis kan volgens het de verzekeringssite gezien worden als een soort naturapolis maar dan beperkter. Voor planbare zorg kun je met dit soort verzekeringen nog maar in een of twee ziekenhuizen per provincie terecht. Voor spoedeisende hulp of kraamzorg kunnen verzekerden wel bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht.

‘De algemene trend is dat mensen flink willen besparen op hun zorgverzekering, soms ook als dit hun keuzevrijheid beperkt. Door de onduidelijkheid over deze keuzevrijheid is er veel verwarring ontstaan. Dit verklaart waarom mensen angstig zijn om nu al over te stappen en dus stellen ze hun keuze uit’, aldus Zorgverzekering.net

Lees ook: Verzekeraars beperken keus zorgverleners
En: Tips voor vergelijken zorgverzekeringen