Verzekeraars beperken keus zorgverleners

Steeds meer zorgverzekeraars sturen hun klanten naar gecontracteerde zorgverleners. 

Vooral Univé Zekur, Zilveren Kruis Achmea Beter Af Selectief en Menzis BudgetBewust doen dit. Met zo'n budgetpolis kun je zonder bijbetaling slechts bij een beperkt aantal ziekenhuizen terecht.

"Unive Zekur bestaat al een aantal jaren en bij deze verzekering kon je altijd al maar naar zo'n 16 ziekenhuizen. Maar nu hebben Zilveren Kruis Achmea en Menzis ook in hun budgetpolissen zorgsturing.

Zo kan je bij deze verzekeringen maar bij 20 á 40 ziekenhuizen terecht, zonder dat het je extra geld kost", aldus Erik Hordijk van Verzekeringssite.nl.

Zorgsturing

In totaal zijn er in Nederland zo'n 350 ziekenhuizen. Bij Menzis BudgetBewust heeft een verzekerde voor elf veelvoorkomende ziekenhuisbehandelingen alleen keuze uit een zogenoemd Topzorg-ziekenhuis. Mocht een klant er toch voor kiezen om  naar ander ziekenhuis te gaan, dan krijgt hij of zij maar 60 procent vergoed.

Bij Zilveren Kruis Achmea Beter Af Selectief polis en TakeCareNow! kan een klant bij zo'n 31 ziekenhuizen terecht voor planbare zorg. Gaat de klant naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan ontvangt hij een vergoeding van 70 procent van het gemiddelde Achmea-tarief.

Rekening

Klanten kunnen bij Univé Zekur voor planbare zorg maar bij zestien ziekenhuizen terecht. Gaan ze naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis, dan moeten ze 20 procent van de rekening zelf betalen (tot een maximum van 500 euro per verzekerde per kalenderjaar).

"Met deze selectiefpolissen richten zorgverzekeraars zich op prijsbewuste en gezonde mensen waarvoor het niet zoveel uitmaakt naar welke zorgverlener ze gaan. Voor deze mensen is een budgetvariant misschien een goede optie. Toch is het belangrijk om goed te vergelijken, want er zijn ook nog steeds goedkope zorgverzekeringen zonder al te veel sturing zoals Ditzo, OHRA en Salland, aldus Hordijk.

Tip de redactie