Verzekerden met een laag inkomen hebben recht op zorgtoeslag. Vanaf 1 januari 2011 gaat de overheid de zorgtoeslag over een periode van dertig jaar verlagen.

Huishoudens met een inkomen rond het minimum zullen per jaar ongeveer 3 euro minder krijgen. Gezinnen met een modaal inkomen gaan er jaarlijks ongeveer 7 euro op achteruit.

In 2011 hebben alleenstaanden met een inkomen lager dan 33.743 euro per jaar hebben recht op maximaal 735 euro zorgtoeslag. Toeslagpartners met een gezamenlijk inkomen van maximaal 50.000 euro hebben recht op maximaal 1548 euro zorgtoeslag.

Toeslag aanvragen

Zorgtoeslag kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Dat hoeft slechts eenmaal, daarna wordt de zorgtoeslag automatisch voortgezet.

Het is wel raadzaam om wijzigingen in de persoonlijke situatie tijdig door te geven. In geval van scheiding of juist samenwonen, of bij een salarisverhoging of verlaging moet de Belastingdienst worden geïnformeerd.

Anders kan het zijn dat een verzekerde bijvoorbeeld te weinig zorgtoeslag krijgt, of juist te veel. In beide gevallen wordt dit achteraf verrekend met de Belastingdienst.