In 2007 besloot de Tweede Kamer dat de no-claimteruggave van maximaal 255 euro per kalenderjaar, werd vervangen door een verplicht eigen risico. Vanaf 1 januari 2008 is er een verplicht eigen risico voor alle verzekerden van achttien jaar en ouder.

In 2011 is dat eigen risico 170 euro. Dat betekent dat verzekerden de eerste 170 euro van zorg die uit het basispakket wordt vergoed, zelf betalen.

Daarop zijn wel enkele uitzonderingen. Kosten voor de huisarts, tandheelkundige zorg in het jeugdpakket tot 22 jaar, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken, en de griepprik voor risicogroepen worden volledig vergoed.

Orgaandonatie

De nacontroles bij mensen die een orgaan hebben gedoneerd, vallen voortaan niet meer onder het eigen risico.

Verzekerden die elk jaar hoge zorgkosten hebben, hebben in sommige gevallen recht op een compensatie van 54 euro.

Bij sommige zorgverzekeraars kunnen verzekerden - als ze verwachten weinig zorg uit het basispakket te gebruiken - vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. De maandelijkse premie wordt dan lager.