AMSTERDAM - Een derde van de zzp'ers in Amsterdam heeft niet de verplichte basiszorgverzekering. Dat blijkt volgens het Financieelde Dagblad uit cijfers van de gemeente.

En die zijn opvallend omdat er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek landelijk slechts 1,2 procent van de mensen onverzekerd is voor zorgkosten.

Uit het Amsterdamse onderzoek blijkt verder dat 80 procent van de zzp'ers in Amsterdam niet verzekerd is voor pensioen en 75 procent niet voor arbeidsongeschiktheid. Ook hebben velen geen financiële buffer voor als het tegenzit.

Volgens wethouder van economische zaken Caroline Gehrels (PvdA) is er veel verborgen armoede onder de zelfstandigen. De gemeente kan volgens haar echter weinig anders doen dan de zzp'ers bewust te maken van de risico's.

Ze zegt zich zorgen te maken over de toemende tweedeling tussen 'insiders' en 'outsiders' op de arbeidsmarkt. Amsterdam telde vorig jaar 31.000 zzp'ers.

Pensioen

De brancheorganisatie ZZP Nederland is ondertussen in gesprek met twee grote banken en enkele grote pensioenfondsen over een landelijke pensioenregeling voor zelfstandigen.

De organisatie hoopt nog voor het einde van het jaar zo ver te zijn dat zij die haar achterban kan aanbieden, aldus bestuurslid Leo Vollebregt eerder deze maand.

SER

Vrijdag brengt de Sociaal Economische Raad (SER) een advies over zelfstandigen uit aan het nieuwe kabinet. De SER pleit daarin voor een paar kleine aanpassingen.

Zo moet een zelfstandige zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en moeten er betere mogelijkheden zijn om pensioen op te bouwen. Maar een fundamentele herziening van het sociale stelsel is niet nodig, concludeert de SER.

Definitie

Omdat de juridische positie van zzp'ers niet helemaal duidelijk was, heeft de SER ook een definitie van de zzp'er opgesteld: iemand die voor de inkomstenbelasting als ondernemer telt en geen personeel in dienst heeft.

Volgens deze definitie telt Nederland nu 675.000 zzp'ers. Hun aantal is in vijftien jaar gestegen van ruim zes tot meer dan acht procent van de beroepsbevolking.