Na ruim twee dagen topberaad heeft de coalitie van VVD en PvdA donderdagavond besloten de belangrijke zorgwet van VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) opnieuw in te dienen. Wat verandert er aan de wet?

De kern van de zorgwet blijft overeind.

Uit een brief die premier Mark Rutte donderdagavond naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat het kabinet niet van plan is de wet grootscheeps te wijzigen. De kern ervan blijft overeind: de vrije artsenkeuze wordt beperkt.

Verzekeraars krijgen straks meer zeggenschap over de zorgverlener waarmee een patiënt in zee moet. De gedachte hierachter is dat dit efficiënter werkt en dat de kosten in de zorg zullen dalen. Het kabinet heeft eerder een akkoord gesloten met de zorgsector hierover. Voor de schatkist moet de nieuwe wet een bezuiniging opleveren van 1 miljard euro tot en met 2017.

Wel komt het kabinet de drie dissidente PvdA-senatoren iets tegemoet.

PvdA-senatoren Adri Duivesteijn, Marijke Linthorst en Guusje ter Horst hebben grote bezwaren tegen het inperken van de vrije artsenkeuze. Om hen tegemoet te komen, wil het kabinet de positie van de patiënten duidelijker vastleggen in de nieuwe wet, zo blijkt uit de brief van Rutte.

Patiënten kunnen in alle gevallen binnen hun polis een 'second opinion' vragen over hun behandeling. Specifieke zorg in academische ziekenhuizen blijft toegankelijk voor mensen die die nodig hebben. Daarbij bepaalt de arts wat nodig is, niet de verzekeraar. Ook zal duidelijk in de wet worden opgenomen dat verzekeraars niet aan risicoselectie mogen gaan doen.

Het is niet zeker dat de drie PvdA-senatoren die dinsdag tegen de wet stemden, hun opstelling nu zullen veranderen.

Of de nieuwe wet met deze aanpassingen de eindstreep zal halen, blijft afwachten. De drie dissidente PvdA-senatoren hebben zich nergens aan gebonden. Maar als het opnieuw misloopt, heeft het kabinet een truc achter de hand.

Het wil dan de afspraken die het met de zorgsector heeft gemaakt regelen in een algemene maatregel van bestuur. Die hoeft niet in het parlement behandeld te worden, dus de Senaat komt er in dat geval niet meer aan te pas.

Ook de bevriende oppositie kan nog moeilijk doen.

De oppositie in de Tweede Kamer is allerminst ingenomen met dit laatste plan, bleek donderdag in een spoeddebat. Ook de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP niet.

En zonder dat drietal is het kabinet snel uitgeregeerd, omdat het in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.