Waterschappen in het midden en oosten van het land zijn dinsdag met man en macht aan het werk om de enorme hoeveelheid regen die is gevallen weg te pompen. 

Op tal van plekken zijn sloten en rivieren buiten de oevers getreden. Waterschap Groot Salland verbiedt varen op en zwemmen in de Vecht (Overijssel), omdat de stroomsnelheid van dit bij toeristen populaire riviertje veel te hoog is geworden.

Scheepvaart moet er rekening mee houden dat er bij sluizen extra gespuid wordt om water te lozen. In de Noordoostpolder staat het water op het land.

Daarom zal de Marknessersluis in het IJsselmeer dinsdag en wellicht ook nog woensdag telkens een uur gaan spuien. In die tijd wordt de sluis niet bediend. Sluis De Pol in de Oude IJssel bij Gaanderen is wegens het hoge water helemaal gestremd.

Verbod

In het zuiden van het land blijft op veel plekken een beregeningsverbod gelden. De grondwaterstand in delen van Brabant en Noord-Limburg is door de langdurige droogte extreem laag. Nu het eind van de week alweer warm en droog wordt, handhaven de waterschappen het verbod op het gebruik van oppervlaktewater uit bijvoorbeeld beken en sloten.

Het heeft in het midden en oosten van Nederland de afgelopen dagen bijna zestig uur achter elkaar geregend. Dit is volgens weerbureau Meteogroup niet eerder voorgekomen in de zomer. Vooral Gelderland, Flevoland, de oostelijke helft van Utrecht en de westelijk helft van Overijssel kregen het volgens Meteogroup zwaar te verduren.

Video: Recordtijd aan regen in Midden-Nederland