AMSTERDAM - Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders komt maandag namens de zogeheten vierhoek van gemeente, politie, justitie en GGD met een eerste inhoudelijke reactie op het rapport van de commissie-Gunning.

Die presenteerde vrijdag haar bevindingen over de gang van zaken rondom de grote Amsterdamse zedenzaak.

Burgemeester Eberhard van der Laan zei al wel in een eerste reactie dat de gemeente alle aanbevelingen van de commissie overneemt en dat hij voorstander is van een coördinatiepunt voor alle signalen en meldingen van kindermisbruik.

De gemeenteraad buigt zich volgende week woensdag tijdens een commissievergadering over het rapport.

Daarna komt het stadsbestuur voor het meireces met een gedetailleerde reactie op de aanbevelingen van de commissie-Gunning, liet het vrijdag weten. Die wordt in juni behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.

Alles over de Amsterdamse zedenzaak