AMSTERDAM - Fortis neemt in 2007 het grootste deel van ABN Amro over tegen 24 miljard euro. "Een historisch moment," zo spreekt bestuurder Maurice Lippens. Hij bedoelde het uiteraard positief, want hij kon niet vermoeden dat deze aankoop de ondergang van Fortis heeft betekend.

Kort na de overname in de tweede helft van 2007 wordt de financiële wereld getroffen door de kredietcrisis. Zeker in 2008 begint de crisis ook gevolgen te krijgen voor Fortis als blijkt dat de bank veel investeringen heeft in ongezonde Amerikaanse hypotheekproducten.

Het bedrijf gaat langs bij investeerders, verkoopt onderdelen en besluit om de aandeelhouders geen tussentijds dividend uit te keren. De gang van zaken levert veel kritiek op, waardoor zowel de positie van het bestuur als de beurskoers onder druk komt te staan.

Bestuur
Bestuursvoorzitter Jean-Paul Votron vertrekt in juli na de impopulaire maatregelen. Herman Verwilst neemt zijn werk over als plaatsvervangend CEO. Ook Gilbert Mittler treedt af als topman, maar blijft wel werkzaam als adviseur van Verwilst.

In september begint de kredietcrisis de bankwereld echt aan te tasten: banken in Amerika worden genationaliseerd, gaan failliet of worden verkocht. In Nederland wemelt het van de geruchten: Fortis zou hard geld nodig hebben.

Beurswaarde
Het aandeel keldert naar beneden totdat Fortis half september met ABN Amro nog minder waard is dan de 24 miljard euro die voor ABN betaald was. Fortis heeft op dat moment in één jaar tijd bijna tweederde van zijn beurswaarde verloren.

Na nieuwe geruchten over de geldproblemen van Fortis verliest het aandeel donderdag 25 september ruim 6 procent en de dag erna maar liefst 20,9 procent.

Belang
In het weekend wordt er geheim topoverleg gevoerd. Op zondag 28 september wordt bekend dat Fortis deels wordt genationaliseerd. Nederland, België en Luxemburg nemen elk een belang van 49 procent in het bankbedrijf van Fortis dat in hun land gevestigd is.

Een belangrijke oorzaak van de problemen bij de bank, de overgenomen bank ABN Amro, wordt verkocht. Minister Bos zegt later: "We hadden ook niet kunnen ingrijpen, maar de vraag was of Fortis dan de maandagochtend zou hebben overleefd." Topman Maurice Lippens wordt aan de kant geschoven door de overheden.

Toch blijkt deze gedeeltelijke nationalisatie niet voldoende, beleggers laten het aandeel maandag wederom vallen. Het aandeel wordt 23,6 procent minder waard, maar krabbelt later die week voorzichtig op. Dat blijkt niet voldoende als ook klanten massaal hun geld weghalen van de bank.

Nationalisatie
Vrijdag 3 oktober wordt bekend gemaakt dat de Nederlandse overheid de bank- en verzekeringstak van Fortis in Nederland overneemt tegen een bedrag van 16,8 miljard euro. Het zal gaan om een tijdelijke maatregel. ABN Amro wordt niet meer verkocht, maar de twee banken worden geïntegreerd voordat de bank weer geprivatiseerd word.

De actie van de Nederlandse overheid wekt irritatie bij België en Luxemburg. Met name de suggestie van Wouter Bos dat het Belgische deel besmet zou zijn, valt niet in goede aarde. België en Luxemburg zoeken snel een oplossing voor hun deel van Fortis en vinden die bij de Franse bank BNP Paribas.

Fortis wordt uiteindelijk totaal ontmanteld, wat overblijft zijn de internationale verzekeringsactiviteiten en een belang van 66 procent in probleemkredieten.

Aandelen
Maandag 6 oktober wordt de handel in het aandeel Fortis stilgelegd door beurswaakhond AFM totdat het concern een verklaring naar buiten kan brengen over de stand van zaken. Als er dinsdag 14 oktober weer gehandeld mag worden, daalt de koers van Fortis bijna 80 procent naar 1,20 euro. De hoogste stand van het aandeel Fortis van 2008 was 23,55 euro.

De aandeelhouders zijn woedend, aangezien zij niet betrokken zijn bij de besluiten en hun aandelen bijna waardeloos zijn geworden. De duizenden gedupeerden verzamelen zich voor een gang naar de rechter.

Fortis
Half oktober wordt bekend gemaakt dat de naam Fortis zal verdwijnen in Nederland, vanwege de negatieve bijklank. ABN Amro kantoren hebben al eerder hun Fortis logo's en vlaggen weggehaald.

De Vereniging van Effectenbezitters krijgt eind november gelijk van de rechter. Er komt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij Fortis.

België
Tijdens een aandeelhoudersbijeenkomst in december wordt getracht een nieuw bestuur te kiezen, maar slechts twee van de vijf voorgedragen leden krijgen goedkeuring. Aangezien de Belgische wet voorschrijft dat een bestuur uit minimaal drie personen moet bestaan, betekent dit dat het oude bestuur voorlopig aanblijft.

Dan oordeelt een Belgische rechter op 13 december dat de verkoop van de onderdelen had moeten worden voorgelegd aan de aandeelhouders. De verkoop aan BNP Paribas wordt opgeschort, zodat aandeelhouders zich er alsnog over kunnen uitspreken. De Belgische staat gaat in beroep en BNP Paribas dreigt af te zien van de overname.

Nederland
Intussen ruiken Nederlandse beleggers kansen en gaat Stichting FortisEffect namens 1300 gedupeerde beleggers een claim indienen van ten minste 11 miljard euro bij Bos.

Ook blijkt Fortis slachtoffer geworden van de megafraude van de Amerikaanse handelaar Bernard Madoff. De schade voor het genationaliseerde Fortis kan oplopen tot 1 miljard euro.