Volgens onderzoek van het Avans Ondernemerscentrum is bedrijfsoverdracht de grootste zorg van de meeste ondernemers. Als je het professioneel en geduldig aanpakt dan kan het met weinig zorgen.

Door Olaf Rutten

De waarde van de klantenkring, de producten, het potentiële toekomstige rendement (goodwill) is nogal eens het belangrijkste deel van het pensioen voor de ondernemer.

Daarnaast speelt het immateriële een belangrijke rol, enkele zorgelijke vragen kunnen zijn: wat gebeurt er met 'mijn mensen'? Is de continuïteit gewaarborgd? Wordt de onderneming gekocht door een concurrent en gaat de eigenheid verloren?

De overname van een bedrijf is een proces van loslaten en wordt vaak vergeleken met het loslaten van een kind. De tips gelden ook voor hele kleine bedrijven en in grote lijnen ook voor zzp’ers.

Zeven tips

1. Op tijd                                                            

Begin ruim op tijd met beleid te maken voor de overdracht zodat het natuurlijk kan verlopen. De eerste stap is om één of twee talenten binnen je bedrijf de mogelijkheid te geven om aandelen te kopen. Dit kunnen uiteraard ook familieleden zijn. Jij kunt bijvoorbeeld vanuit je Beheer bv de lening verzorgen die afgelost wordt met de toekomstige rendementen vanuit de werkmaatschappij.

Zo creëer je betrokkenheid en zet je aan tot het nemen van meer verantwoordelijkheid.

2. Eén dag minder

Ga vervolgens zelf één dag per week minder werken, een concrete stap in loslaten. Door zelf wat afstand te nemen geef je bewust vrijheid aan anderen om te creëren.

3. Blijf investeren

Heb de intentie en wens om het bedrijf zo sterk mogelijk achter te laten. Blijf dus investeren.

Als je in een verkoopproces zit dan kun je de neiging krijgen om investeringen en innovaties af te blazen of uit te stellen. Doe dit vooral niet, je bedrijf kan dan in een neerwaartse spiraal terecht komen en dat wil je niet.

4. Omschrijf missie

Word je er nog eens van bewust waarom het bedrijf destijds is opgericht. Waarvoor ben je al die jaren uit je bed gekomen, zeker niet voor het geld alleen. Geef woorden aan de cultuur binnen het bedrijf, maak het bewust, al is dit soms moeilijk te omschrijven. Neem er de tijd voor en doe het wel. Wat is de waarde die het bedrijf biedt aan de klanten, ga het ze vragen!

Hoe zie je de toekomst, welke potentieel heeft het bedrijf? De antwoorden geven je zicht op de propositie in de markt. Het is wezenlijk om dit helder te hebben omschreven richting je opvolgers, willen zij er een succes van kunnen maken dan zullen zij zich senang moeten voelen in deze cultuur en met deze waarden.

5. Top adviseurs

Het overdragen van een onderneming heeft een grote fiscale en financiële component. Organiseer een second opinion door te werken met twee onafhankelijke adviseurs die zich hebben gespecialiseerd in overname en overdracht. Eigen accountants hebben vaak blinde vlekken omdat ze het bedrijf al lang hebben begeleid. Kijken met een onafhankelijke ‘beginners mind’ is wenselijk.

6. Betrek personeel                                                                            

Zorg dat een kleine afvaardiging van het personeel, waaronder ook de mensen die al aandelen hebben, betrokken worden bij het overdrachtsproces. Zelf heb ik destijds in mijn eigen situatie het personeel telkens een ‘go or no go’ laten geven. Het gehele proces heeft bij mij ongeveer zes jaar geduurd, waarbij het bedrijf uiteindelijk is overgedragen aan mensen binnen het bedrijf terwijl het daar lange tijd niet naar uitzag.

7. Vertrouwen

Uiteindelijk zal er gesprongen mogen worden en mag je het bedrijf verlaten. Het zal nog vaak in je dromen terugkomen voorspel ik je, dit is niet goed of slecht het is menselijk.

Als jouw verbinding met het bedrijf verbroken is, dan pas kunnen je opvolgers ervaren wat het is om van de ene kant vrij te zijn en van de andere kant ook de volledige verantwoordelijkheid te dragen. Dan zullen de kwaliteiten voor het ondernemerschap pas echt ontwikkeld kunnen worden zoals zelfstandig en authentiek handelen, kansen in de markt zien, risico’s nemen, visie en gedrevenheid tonen en af en toe in staat zijn om te ‘kappen’ met een project en verlies te nemen.

Een kind verkoop je niet, een bedrijf ook niet, je draagt het zorgvuldig en vol vertrouwen over aan de volgende generatie. Succes!

Olaf Rutten is ondernemer. Hij geeft lezingen en is auteur van het boek 'Minder werken, meer verdienen'. Zijn gratis 99 tips voor ‘Minden werken, meer verdienen’ zijn op te vragen via sharpenyourbusiness.nl.