Hoe meer ongelijkheid in een land hoe meer criminaliteit, depressies, drugsmisbruik, schooluitval, overgewicht, kindersterfte, ongelukkige kinderen of tienerzwangerschappen, zo is uit onderzoek gebleken.

Door Olaf Rutten

De oplossing, herverdeling van vermogen, is geen populaire, snelle of sexy oplossing. Het is wel de enige oplossing die werkt volgens het onderzoek.

De maakbaarheid van succes neemt af, geboren worden in een rijk nest wordt weer steeds belangrijker, en dit neemt toe naarmate de vermogensongelijkheid in een land toeneemt.

Nederland scoort internationaal gezien middelmatig wat betreft herverdeling. En af en toe komt dat pijnlijk aan de oppervlakte, de overval in Deurne is hier het topje van de ijsberg.

Werkloos, moeilijke jeugd, geldproblemen, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Marokkanen en Antillianen zijn in ons land de meest kwetsbaarste groepen, dit zie je logischer wijs terug in de statistieken van criminaliteit.

Feiten

De feiten over de verdeling van het vermogen  van de bezittende klasse (land, huizen, machines, aandelen, spaargeld, enzovoorts) in meer dan 25 landen zijn verzameld door een team van wetenschappers onder leiding van de Franse professor Thomas Piketty. Zijn werk wordt alom geprezen.

Zijn conclusies zijn verontrustend, rendement op vermogen gaat steeds meer opleveren dan geld uit arbeid, hard werken loont steeds minder. Vermogen sijpelt ook steeds minder door naar de midden en lagere klassen in de maatschappij.

De feiten over ongelijkheid, de kloof tussen de rijkste en armste 20 procent:

- Landen met de minste ongelijkheid hebben ook de minste sociale problemen, dit zijn Japan en de vier Scandinavische landen.

- Landen met de meeste ongelijkheid hebben ook de meeste sociale problemen, dit zijn de VS, Engeland en Portugal.

- Nederland is een goede middenmoter, de sociale problemen zijn hier veel lager dan in landen met een hogere ongelijkheid.

- In Nederland bezit de bovenste 1,2 procent van de bevolking maar liefst 40 procent van alle rijkdom. De drie rijkste Nederlanders hebben meer dan de armste helft van alle Nederlanders.

- De werkloosheid onder jongeren tussen de 15 en de 24 van Marokkaanse herkomst is maar liefst 37 procent. Bij hun autochtone leeftijdsgenoten is dat maar 10 procent. Bovendien is het verschil tussen allochtonen en autochtonen sinds de crisis juist toegenomen.

- Volgens het SCP is er bij Marokkanen en Antillianen nog wel iets meer aan de hand wat betreft criminaliteit. Als je de criminaliteitscijfers corrigeert naar de zogenaamde 'lage sociaal-economische status' dan nog steeds worden zij twee keer vaker verdacht van een misdrijf dan autochtonen. Turken worden daarentegen minder vaak verdacht dan autochtonen.

American Dream

De American Dream is het Amerikaanse ideaal van vrijheid en gelijkheid van alle mensen. Deze vrijheid is zodanig dat een armlastige persoon in staat is multimiljonair te worden en dat de geringste qua afkomst president kan worden.

De American Dream is het ideaal waarin een ieder die bereid is hard te werken altijd de top kan bereiken. Maar voor het realiseren van je American-dream kun je op dit moment wel het beste naar Noorwegen of Japan gaan, daar kan een dubbeltje makkelijker een kwartje worden dan in de VS.

Politiek

"De geschiedenis van ongelijkheid is altijd door en door politiek geweest",  schrijft Piketty. Zo is de inkomensongelijkheid in Nederland veel kleiner dan in de Verenigde Staten, een politieke keuze. Onze vermogensongelijkheid is daarentegen een van de grootste van Europa - en ook dat is politiek.

Wat kun je als ondernemer doen? In de mini-wereld van je eigen bedrijf  goed voor de medewerkers zorgen is ook politiek en dus goed voor iedereen, dat blijkt maar weer!

Olaf Rutten is directeur van SharpenYourBusiness en hoofddocent intuïtief & ondernemend leiderschap bij Avans+. Olaf is o.a. auteur van het boek 'Minder werken, meer verdienen'.