Samenwerking is de norm in ketens. Maar, transactiekosten maken dit vaak nog te duur.

De blogs staan vol over de noodzaak van samenwerking in transport, in de groothandel, in de retail en bij webwinkels.

Niet zomaar samenwerking, maar samenwerking tussen collega-ondernemers onderling. Ze moeten hun vrachtwagens, magazijnen, voorraden en assortimenten delen.

Dat is in de handel en retail nodig om snel en succesvol de nieuwste producten bij de klanten te krijgen. Het is ook nodig om niet te blijven zitten met onverkoopbare voorraden bij assortimentswisselingen.

Gegevens over de vraag en de voorraad in de keten worden gedeeld om just-in-time te zorgen voor de perfecte levering. In de praktijk gaat het moeizaam.

Transactiekosten

Experts wijzen op het gebrek aan samenwerkingsvaardigheden en het ontbreken van verdeelsleutels voor de gezamenlijke voordelen als grootste blokkade.

Eén fundamenteel probleem blijft echter steeds buiten beeld. Dat zijn de kosten van het overbruggen van de ‘kleine mootjes in de keten’. Dit leidt tot transactiekosten. Die zijn hoog.

Al die kleine just-in-time zendingen leiden tot inkooporders, vrachtbrieven, ontvangstdocumenten en facturen, en niet te vergeten tot grote hoeveelheden product gegevens om de informatiesystemen in de keten te voeden. Die moeten eerst allemaal worden verwerkt.

Transport

Samenwerking in transport is nodig voor meer duurzaamheid in vervoer op de lange afstanden en in de korte ritjes voor schone stedelijke distributie. Liefst met minder kosten. Meerdere partners delen hun transporten, waarbij de transportketen in kleine mootjes wordt verdeeld.

Als je in transport een pallet overdraagt aan een andere transporteur dan moet de informatie over de zending worden uitgewisseld, er moet een factuur worden verstuurd, nadat de debiteur is aangemaakt, en tenslotte moet de betaling worden verwerkt.

Dat kost met bestaande systemen en processen tussen 50 en 100 euro per transactie. Dan zijn er geen baten meer te verdelen. Het heeft dan geen zin om samen te werken in de logistieke keten. Transactiekosten staan samenwerking in de weg.

Wrijving

Voor het stimuleren van samenwerking moeten we een oplossing bedenken voor die hoge transactiekosten.

Daarvoor zijn drie voorwaarden nodig: het standaardiseren van gegevens, dat is data alignement, papierloze processen en een slimme partij die zorgt draagt voor de verrekening.

Hier ligt een kans voor de bankensector en hun dienstverleners. Transactiekosten leiden tot wrijving en die wrijving staat de hard nodige samenwerking in ketens in de weg. Eigenlijk is er een OV-chipkaart nodig in handelsketens. Zonder kosten overstappen? Wie wil dat niet?