Voorzichtig klinken er weer wat optimistische geluiden in Nederland. Leiders, bestuurders en ondernemers durven weer vooruit te kijken. En dat is nodig.

Door Arko van Brakel

De Nieuwe Werkelijkheid die voor ons ligt lijkt voor sommigen misschien bedreigend, maar wie goed kijkt ziet grote kansen. Een ding is zeker: er klinkt een steeds luidere roep om krachtig leiderschap, met nieuwe ideeën, slimmere businessmodellen en frisse oplossingen.

Bij de Baak merken we dat ook. Als centrum voor leiderschap, ondernemerschap en innovatie worden we steeds vaker gebeld met allerlei vragen die met die nieuwe werkelijkheid te maken hebben. De vraag die daarbij het vaakst klinkt is: "Hoe krijg ik mijn mensen mee?"

Maar... klopt deze vraag nog wel in deze tijd? Want als je mensen niet mee willen, hebben ze daar waarschijnlijk een verdraaid goede reden voor. Ik geloof er heilig in dat je altijd moet luisteren naar de reden achter de weerstand, ook (lees: juist) als die reden kritiek op jou als leider behelst.

Wat is de vraag, of angst achter de weerstand? Goed luisteren naar de beweegredenen van je collega’s kost weinig tijd, versterkt het vertrouwen, verbetert de onderlinge relatie en, niet onbelangrijk, kan jou als leider voor grote fouten behoeden!

Menselijke reactie

Het is gek genoeg een natuurlijke menselijke reactie om bang te zijn voor verandering, voor het onbekende, ook als we rationeel best snappen dat verandering nodig is.

Zeker in een crisis betekent verandering vaak verslechtering. Het is een belangrijke leidersvaardigheid om die angst te reguleren, door duidelijk te zijn maar tegelijkertijd ook empathisch.

In essentie draait het antwoord om drie dingen: draagvlak, leiderschap en geloofwaardigheid. Als leider kun je alle randvoorwaarden scheppen voor een collectieve flow door mensen volledig bij de strategie te betrekken. Mensen die een 'zelfgekozen' doel hebben in jouw organisatie, voelen zich moeiteloos betrokken.

Strategie

Bij onze organisatie hebben we dat zelf ook gedaan. In een proces van tien maanden hebben we een strategie op papier gezet waar zo ongeveer iedereen achter staat.

We hebben simpelweg alle collega’s gevraagd waar ons bedrijf voor staat. Ook hebben we klanten en andere externe relaties uitgenodigd voor een serie strategie-diners, om diezelfde vraag te beantwoorden.

De betrokkenheid, maar vooral de input van al deze mensen was ontroerend mooi.Vervolgens hebben we het eerst opgeschreven en de tijd genomen om via een paar extra bijeenkomsten te checken of het verhaal nog klopte. Dat leverde weer nieuwe input op. Het effect op de energie en de betrokkenheid binnen ons bedrijf is niet te geloven. Als het goed is gaan onze klanten dat vanaf nu ook merken...

Eigenlijk begint het dus met een richtinggevend doel waar iedereen achter staat. "The best way to get where you want to go, is to figure out where they want to go."

Mensen onder druk zetten levert alleen maar meer weerstand op en slechts bevestiging vragen van je eigen ideeën, blokkeert juist de betrokkenheid en bereidheid van je team om met eigen ideeën te komen.

Het klinkt misschien idealistisch, maar in deze tijd, waarin sociaal ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand gaan met een steeds transparantere wereld, is het een denkfout om als leider alles zelf te bedenken.

Eerst focussen op de ideeën en gedachten van je collega’s en dan pas toetsen aan je eigen visie is leiderschap anno nu.

Eigenlijk zijn dit de belangrijkste uitgangspunten:

- je kunt de ander niet veranderen, alleen je eigen gedrag heb je in de hand;

- mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden;

- niemand is ongemotiveerd. Maar soms zijn mensen wel voor heel iets anders gemotiveerd dan jij;

- Voor mij persoonlijk is het belangrijkste leerpunt dat het eigen ego, nog meer dan ik verwachtte, ondergeschikt is aan het collectieve doel.

Toch begint uiteindelijk alles met visie. Eentje die verder gaat dan het voor de hand liggende, die begrijpelijk is voor twee hersenhelften, die mensen weet te verbinden, die klopt bij de persoon die hem uitspreekt, en die aantrekkelijk is om aan bij te dragen.

Kortom: "Be a Magnet"! Dan willen de mensen die belangrijk voor je zijn met je visie en activiteiten meedoen. Wil de echte leider opstaan?

Arko van Brakel (1968) is CEO van leiderschapsinstituut de Baak, inspirator, ondernemer, spreker, trainer, auteur, internet- en online-marketingspecialist. Zijn doel is van Nederland het meest ondernemende land te maken, omdat ondernemerschap het antwoord is op bijna alle uitdagingen. Volg hem ook op Twitter/Arkovb.