75 tot 80 procent van het vermogen in Nederland is in handen van 50-plussers, met een oververtegenwoordiging van de groep tussen de 50 en 70 jaar.

Door Olaf Rutten

Voor ondernemers is deze Golden Generation een interessante groep mensen, kansen te over voor diegene die met deze mondige, veeleisende, zelfstandige en materialistische generatie weet om te gaan.

De keerzijde is dat deze generatie vooral goed voor zichzelf zorgt, terwijl er in deze tijd meer solidariteit en inlevingsvermogen wordt gevraagd ten opzichte van jongere generaties. Hun studie betalen is niet voldoende, werk dient verdeeld te worden en lonen van ouderen moeten omlaag.

Tijdsbeeld

De Golden Generation heeft de oorlog niet meegemaakt, heeft groei en bloei gekend, heeft zich losgemaakt van hun zuinige en gelovige ouders. Het is de generatie van Herman Brood en de Beatles, van protest en verzet, van de verzorgingsstaat, van lang studeren en veel geld verdienen.

Het is een generatie die anders oud gaat worden dan hun voorgangers. Zij denken niet aan geraniums,  wandelstokken en rollators, maar meer aan een nieuwe levensfase met nieuwe kansen. Een generatie die zelf bepaalt, initiatief neemt en als individu gezien wil worden.

Zij laten hun kinderen studeren, geven hen alle kansen maar laten als erfenis eerder mooie vakantiefilmpjes na dan veel geld. Hun vermogen zullen ze zelf opmaken, ze willen genieten en wel vandaag.                                                                                                                            

Hedonistisch

Deze ouderen doen jaarlijks voor 200 miljard euro aan consumentenbestedingen, de helft van het totaal. En natuurlijk geldt dit niet voor alle 50-plussers, ook in deze groep is er een ongelijke verdeling van bezit en inkomen. Bezien we echter de groep als totaal dan zijn ze veel rijker dan de gemiddelde andere Nederlander.

De nieuwe ouderen hebben zo hun eigen specifieke behoeften. Ze willen andere woonvormen, meerdere vakanties, anders en langer doorwerken omdat ze het leuk vinden, zelf studeren omdat ze zich willen blijven ontwikkelen.

Het is ook een generatie die erg hedonistisch is ingesteld, het hebben van genot op de korte termijn is een belangrijk goed. Het is een generatie van weinig principes, oplossingen zijn pragmatisch, ze hebben altijd veel aandacht gehad voor het materiële en daarom hebben ze er ook zoveel van. Want wat aandacht krijgt groeit.

Anders

Dit in tegenstelling tot de huidige generatie twintigers waarbij een tendens gaande is die uitgaat van het motto 'delen is het nieuwe bezitten' en daarom minder belang hecht aan het bezit van materiële zaken.

Zij zijn meer gericht op zelfverwezenlijking en staan van daaruit met een hoger zelfbewustzijn in het leven. Zij zijn vaak wat serieuzer, bezien het grotere geheel en  zien bij hun ouders weliswaar dat ze veel bezitten, maar ook een nogal bekrompen levenswijze.

Zo zien ze dat een grote groep van de Golden Generation wat betreft waarden en normen nogal een beperkte ontwikkeling heeft, denk aan de milieuvervuiling en de graaicultuur. Velen van de Golden Generation kennen nauwelijks grenzen en dat heeft iets van losgeslagen zijn.

Evolutie

Het wordt nog interessant of de Golden Generation bereid is om open te staan voor de behoeften van jongere generaties. Werk, geld en macht zal ter beschikking moeten komen van jongere generaties.

Stop de lineaire stijging van de  lonen, stop de indexering van het pensioen en verdeel het beschikbare werk. Dit zal een klus worden omdat de meeste leidinggevende posities in bedrijfsleven en politiek bekleed worden door 50-plussers.

Het is de vraag of het bewustzijn van deze Golden Generation zich verder ontwikkelt of dat men vasthoudt aan het eigenbelang, zoals dat door ouderenpartijen in de politiek wordt verdedigd. Of komt ook bij hun de wijsheid met de jaren?

Olaf Rutten is directeur van SharpenYourBusiness en hoofddocent intuitief & ondernemend leiderschap bij Avans+. Olaf is o.a. auteur van het boek 'Minder werken, meer verdienen'.