Er zou 1 minuut stilte in acht worden genomen ter nagedachtenis aan Mandela tijdens de FIFA WK loting. FIFA-president Joseph Blatter onderbrak de stilte al na elf seconden. Niemand van de aanwezigen reageerde. Het ontbreekt ons aan lef. Mandela zou het beschrijven als 'de angst voor het licht.'

Meer dan duizend ‘hoogwaardigheidsbekleders’ met veelal een leidinggevende positie keken toe hoe Blatter de stilte verbrak. Verbazing alom, maar geen actie, geen verzet en dat juist op het moment dat Mandela herdacht werd.

Mandela die door velen in het hart is gesloten als een inspirerend persoon, die geldt als voorbeeld van iemand die echt het verschil kon maken in de wereld. Moedig, iemand die zich niet liet tegenhouden, gedreven door het ideaal van gelijkheid en vol mededogen naar diegenen die hem in het verleden hebben gekwetst.

Niemand die, op een rustige Mandela-manier,  zei dat er nog 49 seconden stilgestaan mocht worden bij een man waar we nog zoveel van kunnen leren.

Zelf

Blatter, de leider van het voetbal, wordt sowieso al door velen verafschuwd om zijn nogal bijzondere gedrag. De volgers van Blatter, op het eerste oog toch niet de meest volgzame, denk aan Louis van Gaal die er ook was, hadden kritiek toen het kwaad al was geschied.

Achteraf genoeg kritiek op de leider, er werd schande van gesproken, maar ik heb niemand gehoord over het feit dat ze er zelf ook iets aan hadden kunnen doen.

Slaven

Op kleine schaal gebeurt dit dagelijks op de werkvloer.  We zijn het bijvoorbeeld niet eens met het beleid van de leidinggevende, we klagen bij de koffieautomaat, we slikken het vervolgens weg en gaan weer aan de slag in de waan van de dag.

Leidinggevenden die op hun beurt hun wens uitspreken dat werknemers meer ondernemend moeten worden. Meer ondernemerschap betekent  meer moed, meer risico, meer autonomie, meer gedrevenheid, meer vrijheid.

Voor leidinggevenden betekent het op hun beurt dat zij zelf minder beslissingen gaan nemen en meer bevoegdheden geven aan de volgers. 

Wij praten over ondernemerschap, maar de leidinggevenden faciliteren het veel te weinig en de volgers gedragen zich nog altijd als moderne slaven.

Kameleon

In mijn werk als adviseur van ondernemers ervaar ik dagelijks hoe moeilijk het is om los te laten en daadwerkelijk vertrouwen te hebben en verantwoordelijkheid te geven aan mensen op de werkvloer.

Ook vind ik het soms schrijnend hoe managers in het middenkader zich gedragen als een soort kameleon, met alle winden meewaaien.

"Kijk, ik ben flexibel,’ wordt er dan gezegd. Het is in mijn ogen meer een kwestie van faalangst, bewust of onbewust ingegeven door 'laat ik het maar niet doen, dan kan het ook niet misgaan'.

Licht

Mandela noemde dit ‘de angst voor het licht’, binnen het zenboeddhisme heet dit Mara, misleidende gedachten en angsten die ons ervan weerhouden dat te doen wat in het moment het juiste is.

De kunst is deze angsten te herkennen en in onszelf een kracht te ontwikkelen die sterk genoeg is om voluit achter onze eigen visie te gaan staan. En zo, net als Mandela, het verschil te durven maken.

Mandela

Mandela, help ons bij ons dagelijkse werk. Geef ons een beetje van uw talent om vanuit het hart te zeggen wat we willen zeggen en te handelen naar wat we ten diepste voelen dat goed is.

Verlos ons van onze zelfopgelegde beperkingen en geef ons het lef om te durven doen wat we willen doen. En dat is ook Blatter vol mededogen tot de orde roepen.