Werkgevers draaien vanaf 1 januari 2014 deels of volledig op voor de ziektewet- en WGA-uitkeringen aan zieke ‘einde-dienstverbanders’. 

Dit als gevolg van de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’. De kosten voor sociale zekerheid komen hiermee nóg meer op het bord van individuele bedrijven te liggen.

Een machinebouwer haalt een grote order binnen. Om de extra werkdruk op te vangen neemt hij twee extra tijdelijke krachten aan.

Een van hen wordt na drie dagen ziek en komt niet meer. De werkgever is zwaar de klos. Hij draait op voortwee jaar ziektewetuitkering en vervolgens voor tien jaar WGA-flex-uitkering. Twaalf jaar betalen voor iemand die twee dagen bij je heeft gewerkt. Zo is de wet!

Ondanks hevig verzet van FME en andere ondernemersorganisaties is deze wet toch door de Tweede en Eerste Kamer gekomen. Ik begrijp werkelijk niet datniemand zich iets heeft aangetrokken van wat de gevolgen zijn voor individuele werkgevers. 

Ziektegevallen 

Die krijgen de ziektegevallen vanaf 2010 op hun bord zonder dat zij nog mogelijkheden hebben iets aan de arbeidsongeschiktheid van deze mensen te doen. Maar mijn grootste bezwaar is toch dathet opnieuw de individuele werkgever is op wie alle kosten worden verhaald. 

Ik vraag me bovendien af of de politiek zich realiseert dat ze met deze wetswijziging werkgevers kopschuw maakt omarbeidskrachten die niet volledig inzetbaar zijn in dienst te nemen, terwijl het toch de bedoeling is dat mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ weer aan het werk komen.

Ik vind het schandalig, maar we staan voor een voldongen feit. Wat we wél kunnen doen, is ons inspannen om de schade te beperken.

Vangnet 

Daarom heeft FME, samen met een aantal partners, afgelopen zomer al het initiatief genomen met het UWV te gaan kijken hoe meer mensen in het vangnet van de ziektewet zo snel mogelijk naar passend werk kunnen worden geholpen. Inmiddels lopen er proevenin twee regio’s.

Wat nodig is om werkgevers over de streep te trekken tóch zo’n vangnetter in dienst te nemen, is een zogeheten no-risk polis. Die zorgt ervoor dat als zo’n nieuwe werknemer weer uitvalt, de werkgever niet opnieuw voor de kosten opdraait. Helaas geeft minister Lodewijk Asscher van SZW niet thuis.Ik ben er nog niet klaar mee!

Ineke Dezentjé Hamming (1954) was tot november 2011 Tweede Kamerlid voor de VVD. Nu is zij voorzitter/directeur van FME-CWM, de werkgeversorganisatie van bedrijven in de (technologische) industrie.