Klanten werven is geen kunst. Tenminste, niet in vergelijking met het behouden van klanten. Hoe zorgt u voor continuïteit? Put inspiratie uit het volgende verhaal.

Door Rob de Haan

Dat verhaal draait om een transportondernemer en zijn klant, die een zeven jaar durende ruzie overwinnen en intussen weer zaken doen.

Begin 2005 doen twee middelgrote transportondernemingen voor het eerst zaken met elkaar. Transporteur Maasover rijdt maandenlang groente en fruit voor zijn nieuwe klant. Totale opdrachtwaarde: 68.000 euro.

De betaling blijft echter uit. Na langdurig getouwtrek via incassobureaus, staan de bedrijven tegenover elkaar voor de rechter. 

De gedaagde beweert dat er onvoldoende middelen zijn om te betalen, maar transportbedrijf Maasover stelt dat er sprake is van onwil. 

Italië

Maasover krijgt gelijk en de rechter vonnist de gedaagde tot betaling van het volledige bedrag. Deze bedenkt zich niet, laadt zijn gezin in het vliegtuig en begint een nieuw leven in Italië.

Het Nederlandse vonnis is ook van kracht in Italië, maar de emigratie maakt het een stuk lastiger om het geld te innen. Er gaan jaren overheen.

Transporteur Maasover stuurt deurwaarders af op zijn voormalige klant, maar die komt niet over de brug. Formeel is de man in dienst bij een Italiaans bedrijf. Zijn salaris ligt onder de beslagvrije voet (het gedeelte van het inkomen dat niet onder een beslag valt en bestemd is voor levensonderhoud en vaste lasten), zodat ook via die weg niets te halen valt.

Vader

De zaak zit op een dood punt, als er toch ineens schot in komt. De vader van de schuldenaar betreurt de gang van zaken. Hij is voldoende vermogend om transportonderneming Maasover een aanzienlijk deel van het bedrag aan te bieden. 

Ondanks hoopvolle vooruitzichten loopt dit ook op niets uit. De reden: botsende karakters in de persoonlijke sfeer.

De zaak sleept intussen al ruim zes jaar voort. Alle denkbare wegen om de schuldenaar tot betaling te dwingen zijn bewandeld. Het hele traject heeft de transporteur bovendien een lieve duit gekost. Het bedrijf besluit de vordering te verkopen en het boek te sluiten.

Inzet: verblijfsvergunning

Het vorderingenloket dat de vordering koopt, kiest een nieuwe invalshoek. Ze ontdekken dat de verblijfsvergunning van de schuldenaar verlengd moet worden. Een openstaande schuld kan die verlenging in de weg staan, want Europese landen zijn niet blij met wanbetalende immigranten.

Om in te kunnen schatten of de gedaagde binnenkort naar Nederland terugkeert, informeert het vorderingenloket bij de Italiaanse autoriteiten of zij de verblijfsvergunning zullen verlengen.

Als dit de vader van de man ter ore komt, stelt hij opnieuw voor om de zaak te schikken. En zo gebeurde het. Een deel van de originele vordering werd betaald en alle partijen konden de zaak als afgedaan beschouwen.

De grote wending

Anno 2013: Het vorderingenloket komt op een netwerkbijeenkomst toevalligerwijs Transportbedrijf Maasover tegen. Tijdens een hapje en drankje komt de zaak ter sprake. Het verhaal heeft een verrassende wending gekregen.

Na de betaling door zijn vader, nam de zoon weer contact op met Maasover. In eerste instantie wilde hij alleen excuses maken en zijn voormalige klant de hand schudden. Maar van het één kwam het ander en de zakelijke relatie is weer herstellende.

Zelfs als de inzet 68.000 euro is en de betaling ruim 7 jaar duurt, kan het nog goed komen!

Rob de Haan is medeoprichter van Verkoopjevordering.nl. In zijn column beschrijft hij persoonlijke verhalen uit ons land tijdens de crisis. Waargebeurde ondernemersverhalen, waarin mensen en locaties onherkenbaar zijn gemaakt.