Vanwege de explosieve groei van datacenters is het absolute noodzaak om het energieverbruik daarvan te verduurzamen. Daar kunnen ondernemers flink op besparen.

Door Marieke Kragten

Wie via internet een filmpje downloadt, wie via internetbankieren een financiële transactie verricht of wie een vlucht boekt via een of ander luchtvaartmaatschappij zal zich waarschijnlijk niet realiseren dat deze handelingen gepaard gaan met een fors energiegebruik.

Overal in het land zijn datacenters dag en nacht aan het werk om digitale gegevens te verwerken, en het energieverbruik dat hiermee genoemd is neemt buitensporige proporties aan. In 2012 lag het verbruik van Nederlandse datacenters rond de 1,6 TWh (1 terrawattuur = 1.000 gigawattuur GWh).

De verwachting is dat dit getal in 2015 met 30 procent zal oplopen tot 2,1 TWh, evenveel als het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 450.000 gemiddelde gezinnen. De hiermee gepaard gaande CO2 emissies zijn gelijk aan 0,8 procent van de huidige Nederlandse CO2 emissies.

In de nabije toekomst zullen deze emissies waarschijnlijk oplopen tot circa 1,2 procent in 2015. Gezien de explosieve groei van de datacenters is het absoluut noodzakelijk om dit energieverbruik te verduurzamen.

Stroom  

De vergroening binnen de ICT-sector zou op verschillende manieren kunnen gebeuren. Allereerst is het noodzakelijk om zuiniger met de benodigde elektrische stroom om te gaan.

Nu al is bekend dat veel servers veel energie verbruiken door gegevens te bewaren en hun capaciteit paraat te houden, terwijl er vaak nauwelijks vraag naar is. Door de betreffende software aan te passen en bestaande capaciteit beter te benutten valt flink wat energie te besparen. 

Koelingswarmte

Een ander mooi voorbeeld op het gebied van energiebesparing is het nuttig gebruiken van koelingswarmte. De computers van de datacenters hebben een grote behoefte aan koeling, de hierbij vrijkomende warmte ontsnapt in grote hoeveelheden via de schoorsteen. Een kostbaar verlies, want deze energie zou natuurlijk uitstekend voor bijvoorbeeld ruimteverwarming te gebruiken zijn!  

Naast het besparen van energie is er veel milieuwinst te behalen, door de datacenters te laten draaien op duurzame elektriciteit. De datacenters zouden eigenlijk vanuit het oogpunt van verantwoord ondernemen moeten investeren in duurzame energie-installaties, zoals windparken of zonnecentrales.. 

Bewust

Uit een inventarisatie van Hivos van de 25 grootste datacenters in ons land blijkt dat de betreffende bedrijven zich bewust zijn van hun hoge energieverbruik. Ze beseffen zich ook dat hun klanten steeds meer de voorkeur geven aan duurzame producten.

Daarom doen vooruitstrevende datacenters er goed aan te investeren in duurzame installaties in Nederland. Dat vraagt misschien wel om investeringen die duurder uitvallen dan bijvoorbeeld het bedrag dat gemoeid is met het importeren van groene stroom uit waterkrachtcentrales van Noorwegen.

Dit laatste is natuurlijk altijd beter dan grijze stroom, maar het kiezen voor Nederlandse duurzame energiebronnen is in dit opzicht een veel duidelijker en krachtiger verhaal. En helderheid is in dit verband voor iedereen van belang.

Marieke Kragten is projectleider '100% Groene ICT' bij ontwikkelingsorganisatie Hivos