Transporteurs willen best elektrisch rijden. Maar er zijn nog teveel onbeantwoorde vragen.

Door Walther Ploos van Amstel

De vier grootste Nederlandse steden halen de Europese normen voor luchtkwaliteit in 2015 niet zonder op korte termijn aanvullende maatregelen te nemen. Dat staat in een rapport dat de rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vorige maand hebben gepresenteerd.

ie aanvullende maatregelen gaan onder meer over het gebruik van alternatieve, schonere brandstoffen zoals gas en elektriciteit.

Dure diesel

Deskundigen voorspellen dat de olieprijs van 100 dollar per vat naar 200 dollar per vat stijgt in 2030. De transportsector is een van de grootste gebruiker van fossiele brandstof.

De olieprijs kan ook lager uitvallen, als bedrijven inzetten op alternatieve brandstoffen zoals biobrandstoffen, aardgas, LPG, elektriciteit, synthetische brandstoffen en waterstof.

Transport en Logistiek Nederland stelt: "Vanuit de maatschappij wordt steeds meer belang gehecht aan duurzaam en verantwoord ondernemen. Transportbedrijven zijn op zoek naar alternatieven naast en uiteindelijk misschien zelfs voor de vertrouwde diesel". Elektrisch vrachtvervoer is een mooi alternatief, maar nog met de nodige haken en ogen.

Elektrisch

In Amsterdam heeft Heineken plannen om elektrische vrachtwagens in te zetten voor de levering van drank aan de horeca.

De brouwerij werkt samen met andere bedrijven in het Europese project Freight Electric Vehicles in Urban Europe (FREVUE). Dit project wil elektrisch vrachtvervoer in Europese steden stimuleren. 

Risico’s

Ik ben commissaris bij een aantal logistiek dienstverleners. Alternatieve brandstoffen staan regelmatig op onze vergaderagenda.

Wij komen er niet uit en stellen de beslissingen uit of zetten voorlopig in op schonere dieseltechnologie, zoals Euro VI, en slimmer motormanagement in afwachting van wat de overheid gaat doen met subsidies en milieuzones.

Levensduurkosten

Waarom komen we er niet uit? Ten eerste is er nog te weinig bekend over de levensduurkosten en inruilwaarde van de schone vrachtwagens. Ten tweede kijken de banken en leasemaatschappijen ook de andere kant op. Met het gebrek aan inzicht in de levensduurkosten en de inruilwaarde komen zij niet tot financieel realistische offertes.

In een sector waarin 50 procent van de omzet opgaat aan de kosten van de vrachtwagen, kun je geen risico’s nemen voor de komende 8 tot 10 jaar, zeker niet als je kijkt naar de veel hogere kosten van aanschaf. Investeren in het wagenpark is een strategische beslissing waarbij de totale levensduurkosten centraal moeten staan voor de ondernemer.

Ervaringen

Er ligt een uitdaging voor de transportsector om samen met ondernemers, onderzoekers en onderwijs in Europa een ‘showcase’ te maken voor schoner transport. Hoe bereiken beheersbare, betaalbare en winstgevende inzet van elektrisch vervoer in steden?

Ik kan niet wachten op de resultaten van dit Europese project waarin 130 vrachtwagens worden ingezet en getest.