We zouden zo maar kunnen denken dat de grens van de hoogte van arbeidsproductiviteit in Nederland onderhand wel bereikt zal zijn. Niets is minder waar.

Door Olaf Rutten

We kunnen per gewerkt uur nog veel meer bereiken dan we nu al doen. We kunnen weer winnen van China en niet alleen met voetballen.

Niet door dwang en repressie maar juist door ruimte en vrijheid te geven aan de werknemers en goed naar ze te luisteren. Leidinggevenden mogen een stapje terug doen.

In mijn vorige artikel noemde ik al het belang van sociale innovatie. Volgens mij hebben de meeste mensen de behoefte om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Geen puur ‘ceremonieel burgerschap’, maar iets doen met onze ideeën en talenten, een zinvolle bijdrage leveren.

Sociale innovatie kan succesvol zijn mits er leiders zijn die dit proces met hart en ziel faciliteren. Er kan zoveel  meer productiviteit gewonnen worden, als de medewerkers bij het verbeterproces worden betrokken. En dan niet alleen de hoger geschoolde medewerkers, maar iedereen! 

DSM

In 2000 bouwde  DSM in Delft een nieuwe antibioticafabriek die met behulp van technologische innovatie en zelfsturende teams de meest efficiënte fabriek ter wereld moest worden. 

Tot op de dag van vandaag worden steeds procesinnovaties en sociale innovaties doorgevoerd om de concurrentie voor te blijven. Dagelijks leveren de DSM-medewerkers strijd om te voorkomen dat DSM de productie naar China verplaatst.

Het succes hangt volgens de huidige Plant manager en Operations manager af van hoe het management zich opstelt. "Hoeveel vertrouwen heb je in je mensen. Je moet durven loslaten en op je handen durven blijven zitten als het fout dreigt te gaan. Je moet de operators hun leermomenten gunnen."

Delft

Het succes blijkt uit het feit dat het nog steeds beter en goedkoper produceren is in Delft dan waar ook ter wereld.  Eerder, in 2007 werd vastgesteld dat de fabriek anderhalf keer meer volume met de helft van de ploegbezetting produceert dan waarvoor zij in 2000 is ontworpen.

Zo komt de mondigheid en directheid van ons Hollanders nog goed van pas. In landen die meer hiërarchisch georganiseerd zijn, is betrokkenheid van de medewerkers moeilijker te creëren.

Als we sociale innovatie in Nederland meer en meer gaan toepassen dan vergroten we zo onze concurrentiepositie enorm. Als DSM Delft het wint van China, dan moet het voor Nederland mogelijk zijn om in meerdere sectoren het meest productieve land van Europa te worden. 

De volgende uitdaging is de autoproductie door VDL en BMW bij Nedcar in Born, voor 2014 zijn er al honderden nieuwe vacatures bij gekomen. 

Met deze werkwijze komen we in de toekomst handen tekort, de werkeloosheid kan dan zomaar verdwijnen!

Olaf Rutten is directeur van SharpenYourBusiness. Een ondernemer pur sang, van krantenjongen tot miljonair, met een passie voor het hand in hand laten gaan van ziel en zakelijkheid. Olaf is auteur van het boek `Minder werken, meer verdienen'.