Payrolling verliest mogelijk haar toegevoegde waarde voor bedrijven. Wanneer geeft de politiek eindelijkl duidelijkheid over dit onderwerp?

Door Barbera Netters

Wat is payrolling eigenlijk? Bij payrolling neemt het payrollbedrijf alle administratieve en juridische rompslomp over die bij het inhuren van personeel komt kijken. Het payrollbedrijf wordt daardoor de juridische werkgever van de werknemer en de organisatie waar de werknemer de werkzaamheden verricht is niets meer dan een ‘inlener’.

De feitelijke werkgever (inlener) hoeft zich niet meer bezig te houden met selectie en aanname van personeel, ontslagprocedures e.d. De feitelijke werkgever kan ook eenvoudig afscheid nemen van de werknemer, simpelweg door de overeenkomst van opdracht met het payrollbedrijf op te zeggen.

Omdat het payrollbedrijf gezien wordt als een soort uitzendorganisatie, kan deze vervolgens weer eenvoudig afscheid nemen van de werknemer.

Voordeel

De payrollconstructie levert dan ook vooral voordelen voor de werkgevers en nadelen voor de werknemers op. Waarbij als grootste nadeel toch wel de geringe mate van ontslagbescherming geldt.  Ook het UWV biedt de payrollmedewerker onvoldoende ontslagbescherming.

In de politiek was het besef dat de payrollmedewerker weinig tot geen ontslagbescherming geniet, al langer bekend. Dat leidde ook herhaaldelijk tot kamervragen (ondanks dat de overheid een van de grootste gebruikers van payrolling is).

Onlangs zijn ook de kantonrechters overstag gegaan. In meerdere zaken (o.a. in Rotterdam en Almelo) heeft de kantonrechter bepaald dat de inlener de feitelijke werkgever van de payrollmedewerker is. En dat daardoor bijvoorbeeld afgespiegeld moet worden binnen de inlener, danwel dat de ontbindingsverzoeken van het payrollbedrijf niet ontvankelijk zijn verklaard omdat het payrollbedrijf niet de werkgever van de werknemer is.

Toegevoegde waarde

Wat de uitspraken van deze kantonrechters nu interessant maakt is het feit dat áls deze lijn wordt doorgezet, de constructie van payrolling haar toegevoegde waarde verliest.  Immers, waarom zou een werkgever (duurder) personeel via een payrollbedrijf inhuren als deze werknemers uiteindelijk toch ook dezelfde rechten (lees: ontslagbescherming) genieten als de werknemers in vaste dienst.

Ik roep de politiek dan ook op om nu eindelijk door te zetten met het scheppen van duidelijkheid voor de payrollbedrijven, werknemers en de inlenende organisaties.

Heeft u uw werknemers ook bij payrollbedrijven ondergebracht? Laat u dan goed adviseren over de te nemen maatregelen.

Wellicht is het raadzaam om de payrollorganisatie meer als materieel werkgever te laten functioneren, voor zover mogelijk, of uw flexibele schil van personeel inhuren via de reguliere uitzendbureau’s. Houdt u in dat laatste geval wel rekening met een eventueel opvolgend werkgeverschap.

Adviseren

Voor de werknemers die via een payrollbedrijf werken geldt dat ze zich, met name bij een dreigend ontslag, goed moeten laten adviseren over hun rechten en daarbij ook nagaan of ze zich kunnen beroepen op het bestaan van een arbeidsovereenkomst met de inlener.

Advies voor werknemers: Als u via een payrollconstructie werkt, kunt u zich waarschijnlijk ook beroepen op (arbeids)voorwaarden van de inlenende werkgever. Ook moet u er alert op zijn dat als het afspiegelingsbeginsel op u wordt toegepast, dat er dan binnen de inlener wordt afgespiegeld.

Maakt uw bedrijf gebruik van payrolling? Praat mee op Twitter #payroll

Barbera Netters is advocaat en eigenaar van AFB Advocatuur en gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en echtscheidingen voor (partners van) ondernemers. Twitter