Gaat het om primair geld verdienen of willen we werken vanuit puur idealisme? Een gouden toekomst wacht voor de sociale entrepreneurs, die met hun onderneming het midden zoeken en vinden tussen deze uitersten.

Door Olaf Rutten

Sociale ondernemers ondernemen om de wereld te verbeteren en zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden.

Sociale ondernemers kijken niet alleen naar de winst op de korte termijn, ze verdienen geld aan producten en diensten en herinvesteren een groot deel van hun winst in hun bedrijf en in de gemeenschap om zo hun maatschappelijke missie te verwezenlijken.

Bijvoorbeeld de verhuurder van elektrische auto’s, de verantwoorde fietsenproducent, het groene modelabel i-Did en Jamie Olivers restaurant Fifteen.

Impact investment

Op dit moment hebben investeerders vaak maar twee keuzes: het investeren met alleen maar het doel om een maximaal financieel rendement te realiseren of het doneren van geld om sociale doelstellingen te realiseren.

'Impact investment' gaat voor een alternatief van investeringen die erop gericht zijn om een positieve impact te scheppen die meer is dan alleen maar een financiële return.

Volgens onderzoeksbureau J.P. Morgan ontstaat er zo de komende 10 jaar wereldwijd een nieuwe markt aan geïnvesteerd kapitaal van 400 miljard tot 1 biljoen dollar, met winstmogelijkheden die variëren van 183 tot 667 miljard.

We zullen nog wel meer ervaring moeten krijgen met deze vorm van ondernemen, er nog aan moeten schaven. Daarna is het zeer goed denkbaar dat sociaal ondernemen als doordacht concept een bewezen succesmodel wordt.

Het kan zo een wezenlijke rol gaan spelen als onderdeel van het wereldwijde streven naar een manier van leven, ondernemen en investeren waarbij zingeving en duurzaamheid worden gerealiseerd door een ondernemende visie op het realiseren van goede doelen.

Sociale innovatie

Het succes van sociale onderneming hangt voor een belangrijk deel af van de capaciteit van de leidinggevende om ook sociale innovatie handen en voeten te geven. Sociale innovatie is  voor een aanzienlijk deel een bottom-up proces en vraagt daarom om maatwerk, vertrouwen, betrokkenheid en goede communicatie.

Het zijn immers vooral de mensen op de werkvloer die zelf het beste kunnen bepalen wat er nodig is om optimale prestaties te kunnen leveren en waar zij en de klanten behoefte aan hebben.

Mensbeeld

Volgens Henk Kievit, directeur van Nyenrode Center for Entrepreneurship (NCE), ligt de diepste drijfveer bij een bepaald mensbeeld. De waardigheid van de mens staat bij het denken over sociaal ondernemerschap centraal.

Ondernemen vanuit een geweten, een innerlijk kompas, een hoger bewustzijn heeft de toekomst. De tijd is er klaar voor - sociaal ondernemen weten te initiëren en te verkopen is nu de kunst!

Sociaal ondernemers verdienen sowieso meer, omdat ze niet alleen voordeel voor zichzelf nastreven. Uiteindelijk zullen ze het hopelijk niet alleen verdienen, maar ook krijgen!

Olaf Rutten is directeur van SharpenYourBusiness. Een ondernemer pur sang, van krantenjongen tot miljonair, met een passie voor het hand in hand laten gaan van ziel en zakelijkheid. Olaf is auteur van het boek `Minder werken, meer verdienen'.