Zeker met de krapte op de arbeidsmarkt die na de crisis in het verschiet ligt kunnen arbeidsgehandicapten uitkomst bieden. Pak nu die kans.

Door Bruno Bruins

Voor ondernemers is het een stormachtige tijd. Maar ondanks alle negatieve berichten slagen velen erin om met daadkracht en creativiteit hun bedrijf door het zware weer te loodsen en tegen de stroom in te groeien. Op de week van de Ondernemer, van 9 tot en met 11 april in Utrecht, kunnen deze ondernemers goed zaken doen met UWV.

UWV ondersteunt bedrijven die kansen willen bieden aan mensen die het niet makkelijk hebben op de arbeidsmarkt. Zo hielpen we het recyclingbedrijf Tol Milieu aan nieuwe, ervaren werknemers uit onze bestanden oudere werkzoekenden.

We helpen de Van Gansewinkel Groep bij hun streven om Wajongers te plaatsen bij meerdere vestigingen en we helpen AkzoNobel dat eveneens Wajongers de kans biedt aan de slag te gaan.

Structuur

Dat alles doen we graag en met overtuiging. Hoe meer mensen aan het werk zijn en blijven, hoe beter het is. Want werk, zo blijkt telkens weer uit onderzoek, geeft structuur en zin aan het leven.

Het is ook goed voor de bedrijven zelf. Niet alleen omdat je zo laat zien maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus te nemen of omdat het financieel aantrekkelijk is. Maar vooral omdat ouderen en arbeidsgehandicapten een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een onderneming.

Hoe we dat allemaal weten? Omdat we in nauw contact staan met de ondernemers die ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Zo weten we dat ondernemer Bob van der Ark uit Zoetermeer zeer tevreden is over de autistische Wilfried. "Een fijne en waardevolle kracht. En een trouwe", laat hij ons weten.

"Ik stuur graag een vijftigplusser op bedrijfsbezoek," vertelt ons Peke Bangma van direct-marketingbedrijf GMFS. "Ze hebben ruime ervaring en kunnen een gesprek gaande houden." Nog één dan, Paul van der Boor, HR-manager bij AkzoNobel over ‘zijn’ Wajongers: "Ze zijn gemotiveerd en doen met de juiste begeleiding het werk prima."

Quotum

De kabinetsplannen voor een quotumregeling voor arbeidsgehandicapten maken het onderwerp actueler dan ooit. De uitkomst is nog niet bekend, maar wij gaan er in ieder geval voor dat u als ondernemer een gemotiveerde kracht binnenhaalt die binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal presteert. 

Gebruik maken van alle talenten die er zijn, ook de bijzondere talenten, is van levensbelang. Zeker met de krapte op de arbeidsmarkt die na de crisis in het verschiet ligt. Pak nu die kans, zou ik zeggen. Goed voor uw organisatie, goed voor de samenleving en goed voor de mensen die u in dienst neemt.

Bruno Bruins is voorzitter van de raad van bestuur van UWV