Ik hoop op leiders die kun mening durven te geven en loskomen van de publieke opinie op de korte termijn. De politiek zou het voorbeeld moeten geven.

Door Olaf Rutten

In het bepalen wat wel en niet kan, wat de norm is, waar de grenzen liggen, kijken we vaak naar politici. Zij zijn dagelijks in het nieuws en daarom relatief makkelijk te volgen en te beoordelen.

Neem de kwestie van Jeroen Dijsselbloem, hij geeft als leider zijn visie met zijn suggestie dat niet de belastingbetaler maar de vermogensverschaffers hun verlies moeten gaan nemen als het mis gaat met banken.

Zowel de financiële pers als de bankensector waren in rep en roer. Waar het om gaat is dat Dijsselbloem laat zien dat het nu echt anders moet.

Verliezen

In het tv programma Buitenhof wees hoogleraar Overheidsfinanciën Bas Jacobs erop dat de zogenaamde zombiebanken in Europa geherstructureerd moeten worden.

Dit zijn banken die hun verliezen verdoezelen, bijvoorbeeld door hun vastgoed te hoog te waarderen, en zo een zware last zijn voor de economische ontwikkeling. Ook Nederlandse banken moeten herstructureren op dit punt.

Dit alles was ook al bekend bij de vorige minister van financiën, alleen hij deed niets. Jan Kees de Jager toonde toen niet het leiderschap dat nodig was op dit cruciale hoofdpijn dossier.

En hoogleraar Jacobs heeft er verstand van; afgelopen week werd hij door Vrij Nederland uitgeroepen tot beste econoom van Nederland.

Geloofwaardig en duurzaam

De wereld heeft behoefte aan leiders die ook daadwerkelijk leiderschap tonen. De commissie voor Global Governance van de Verenigde Naties zegt hierover:

“Op alle niveaus en in alle domeinen van het leven, in lokale gemeenschappen en in internationale organisaties heeft de wereld een geloofwaardig en duurzaam type leiderschap nodig. Een leiderschap dat vooruitziet en niet zomaar reactief is, dat geïnspireerd is, niet louter functioneel, dat rekening houdt met gevolgen op lange termijn en met toekomstige generaties, leiders aan wie men het heden kan toevertrouwen omdat ze zich gedragen als goede beheerders. De wereld heeft leiders nodig met een visie!”

Bijbaantje

Hoe nauw het komt om als leider geloofwaardig te blijven, bleek onlangs opnieuw. Pieter van Geel (CDA) was als staatssecretaris van milieu van 2002 tot 2007 verantwoordelijk voor het statiegelddossier.

Nu is hij voorzitter van lobbyclub frisdrankindustrie (FSW). Gesuggereerd wordt dat hij dit bijbaantje te danken heeft aan het feit dat hij toentertijd het heffen van statiegeld op kleine flesjes tegenhield. 

Deze schijn van belangenverstrengeling toont in mijn ogen wederom het gebrek aan goed leiderschap binnen de politiek aan. Ik mis hier visie en geloofwaardigheid.

Droom

Zoals ik in een eerdere column al heb aangegeven, zou het in mijn ogen goed zijn als politiek en bedrijfsleven gescheiden worden, net zoals we kerk en staat scheiden. Nu worden telkens grenzen overschreden.

Hopelijk komen er steeds meer geïnspireerde, geloofwaardige, duurzame leiders met een visie, die kun mening durven te geven en los komen van de publieke opinie op de korte termijn.

Mijn droom voor Willem-Alexander voor op de site Deeljouwdroom.nl is daarom: “Zeg alles wat je wil zeggen Willem, laat je hart spreken!”

Olaf Rutten, directeur van SharpenYourBusiness. Een ondernemer pur sang, van krantenjongen tot miljonair, met een passie voor het hand in hand laten gaan van ziel en zakelijkheid. Olaf is auteur van het boek `Minder werken, meer verdienen'.