Als we als Nederland niet snel verbetering laten zien, zullen steeds meer beleggers ons kikkerlandje met argusogen volgen.

Door Martine Hafkamp

Terwijl de ogen hier de laatste tijd toch vooral gericht zijn op Cyprus en de waarschijnlijke gang van Spanje naar het noodfonds, wordt er van buiten de Eurozone eveneens met een kritische blik naar Nederland gekeken. De PIIGS (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje) zijn genoegzaam bekend.

Griekenland is volgens velen een gepasseerd station. Voor Ierland en Portugal lijkt de zelfstandige weg naar de kapitaalmarkt langzaamaan weer open te gaan. Tijd dus voor een nieuwe focus.

Bij Amerikaanse beleggers doet daarom inmiddels de term FISH de ronde. En raad eens waar deze letters voor staan? Juist, voor Frankrijk, Italië, Spanje en, last but not least, Holland.

Vreemd

Dat Nederland in dit rijtje voorkomt van landen waarvoor rekening wordt gehouden met een lange periode van economische tegenspoed lijkt op het eerste gezicht misschien vreemd. Waarom anders gedragen wij ons in Europees verband nog steeds als het braafste jongetje van de klas? De praktijk blijkt echter weerbarstiger.

Zo waren de meest recente Europese cijfers over het BNP ronduit slecht. In het vierde kwartaal kromp de economie van de Eurozone als geheel met 0,6 procent ten opzichte van het kwartaal er voor.

Dit is ronduit zorgelijk, want het was de grootste krimp op kwartaalbasis sinds het begin van 2009. Gemeten over heel 2012 nam de economische groei van de Eurozone met een half procent af, terwijl er een jaar eerder nog een toename van 1,4 procent werd gerealiseerd. Dat lijkt me ook nauwelijks reden tot juichen.

Duitsland

De Nederlandse krimp viel met 0,2 procent in het vierde kwartaal op het eerste gezicht dan nog mee, al kan dat van de daling van 0,9 procent over heel 2012 niet echt worden gezegd.

Voor de grootste tegenvaller zorgde Duitsland, toch de motor van de Eurozone, met een daling van 0,6 procent. Het was de grootste krimp in vier jaar. De Spaanse economie deed het met een afname van 0,7 procent nog iets minder.

Italië

Italië, waar afgelopen weekend de langverwachte verkiezingen zijn gehouden, stelde toch wel hevig teleur met een economische krimp van 0,9 procent in het laatste kwartaal van 2012. Het betekende het zesde kwartaal van een economische neergang.

Het cijfer was geen opsteker voor Monti en dus evenmin voor de Eurozone. De oppositie bij monde van Berlusconi of Grillo kan er wellicht garen bij spinnen. Als klap op de vuurpijl voorspelt de Italiaanse centrale bank voor het lopende jaar een daling van 1 procent.

Raming

Weinig bemoedigend is de jongste raming van de Europese Commissie wat betreft het Nederlandse begrotingstekort. Uit de winterprognose blijkt dat er voor Nederland voor het lopende jaar wordt gerekend met een begrotingstekort van 3,6 procent.

Dat percentage is niet alleen hoger dan de maximaal toegestane 3 procent, maar ligt ook boven het gemiddelde verwachte begrotingstekort van de eurolanden van 2,8 procent.

Een deel van het tekort kan worden toegeschreven aan de onverwachte en extra kosten die de nationalisatie van SNS Reaal met zich mee heeft gebracht. Het is echter niet zo dat de Nederlandse overheid die kosten snel kan terugverdienen, omdat door een groeiende en bloeiende economie de belastinginkomsten vrolijk doorlopen.

Krimp

Integendeel! De dalende huizenprijzen, de hoge hypotheekschulden, de oplopende werkloosheid en de verlaging van veel pensioenen zorgen er voor dat consumenten terughoudend blijven. Daarom voorspelt de Europese Commissie voor ons land voor dit jaar eveneens een krimp van de economie en wel van 0,6 procent.

Als we niet snel genoeg verbetering kunnen laten zien, zullen steeds meer beleggers ons kikkerlandje met argusogen volgen. Dat kan zo maar een oplopende rente voor onze staatsobligaties tot gevolg hebben.

Hierdoor zullen de rentelasten voor de Nederlandse overheid stijgen en wordt de FISH steeds duurder betaald.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2012 de Gouden Stier voor de Beleggingsexpert van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp.