Water wordt als grondstof steeds belangrijker en zou wel eens de plek van olie in kunnen gaan nemen.

Door Martine Hafkamp

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan, tijd om stil te staan bij de echt belangrijke zaken van het (beleggers-)leven. Natuurlijk staat gezondheid voorop. Daarbij is water van levensbelang. Niet alleen voor de natuur en ons lijf is het essentieel. Voor het produceren van ons eten en goederen is veel water nodig, veel meer dan wij denken.

Ongeveer 70 procent van de aarde bestaat uit water, maar slechts 1 procent hiervan kan daadwerkelijk gebruikt worden voor consumptie. Dit consumptiewater wordt bedreigd door verontreiniging en tekorten.

Tekorten aan water vallen extra op in landen die heel zichtbaar met dit probleem kampen, maar ook in Nederland hebben we last van zoetwatertekorten. Zoals in de zomer van 2011, toen het door aanhoudende droogte boeren verboden werd de akkers te besproeien.

Afhankelijk

Water stroomt, daardoor zijn we afhankelijk van elkaar. Daar waar in het ene land het water vervuild wordt, stroomt het vervolgens het andere land binnen. In Nederland kampten wij eveneens met verontreinigd water. Dit werd vooral veroorzaakt door de industrie en landbouw in eigen land, maar ook door de ons omringende landen.

In Europa bestaan tegenwoordig strenge regels voor de industrie en landbouw om grond- en oppervlakte water schoon te houden. Daarnaast gelden er regels voor het aanhouden van watervoorraden.

Dit heeft ertoe geleid dat in Europa drinkwaterkwaliteit de laatste jaren sterk is verbeterd. De Europese Commissie heeft eveneens een aantal initiatieven opgezet om mensen bewuster met natuurlijke hulpbronnen om te laten gaan, zoals Generation Awake.

Doodstraf

Andere landen nemen het nog serieuzer. Zo staat in Maleisië de doodstraf op het verontreinigen van water. In 2006 was de helft van de Maleisische rivieren zo sterk verontreinigd dat het gevaarlijk was om te drinken.

In een land waar drinkwater toch al schaars is, is het reinigen daarvan een grote kostenpost. Maar misschien de belangrijkste reden voor de Maleisische regering om de doodstraf in te stellen was de dreiging van terroristische bendes om de lokale watervoorraden te vervuilen.

Omdat ontzilting van water een moeilijk en kostbaar proces is zijn wij grotendeels afhankelijk van grondwater. Helaas bestaat er geen goede methode om te meten hoe veel water zich daadwerkelijk ondergronds bevindt.

Duurzaam grondwatergebruik zou betekenen dat niet meer water wordt opgepompt dan er terug kan komen in de bodem, maar er wordt nu al 15 keer zo veel uit de grond gehaald dan op natuurlijke wijze weer terug gaat. Schaarste is dan ook onoverkomelijk.

Economisch goed

Water wordt daardoor meer en meer een economisch goed, waar soms het publieke bestel de dupe van is. Denk daarbij onder andere aan landen als Ghana, Kenia, Peru, Armenië en India waar de kwaliteit van het water en de landelijke dekking ondermaats zijn, maar de prijzen die betaald moeten worden wel de pan uit rijzen.

Water is een grondstof die in belangrijkheid toeneemt en die wel eens de plek van olie in zou kunnen gaan nemen. Anders dan olie bestaan er (nog) geen internationale prijzen die de waarde van water weergeven. Ook bestaat er voor water geen substituut, wat de onschatbare waarde onderschrijft.

GE

Grote multinationals als General Electric en Procter & Gamble hebben al een aantal bedrijven in handen die zoutwater omzetten in drinkwater. Ook duurzame investeringen in de waterinfrastructuur in opkomende landen zouden substantiële toekomstige geldstromen kunnen opleveren.

In deze landen zal de vraag naar goed drinkwater de aankomende jaren explosief stijgen en zijn grote verbeteringen mogelijk. Bedrijven die daar al operationeel zijn, zullen hiervan kunnen profiteren.

Investeren in water is van groot belang. Ook voor beleggers kan het zeer zeker rendabel zijn.

De toenemende interesse blijkt uit de stijgende hoeveelheid trackers in waterbedrijven of -producten. Zo kan iedere waterdruppel in klinkende munt worden uitbetaald.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2012 de Gouden Stier voor de Beleggingsexpert van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp.