Hoe komt Nederland uit de economische crisis? En hoe regelen we dat op een voor alle generaties eerlijke manier? Deze week vond er overleg plaats tussen de regering en de sociale partners.

Door Olaf Rutten

De jongeren zijn boos, want zij zaten weer niet aan tafel. En zij vrezen in economisch barre tijden de rekening te moeten betalen. Afgelopen zondag kregen de jongeren een kans in het TV-programma Buitenhof.

Het werd naar mijn smaak een succesvol debat waarin bruggen werden gebouwd tussen Dennis Wiersma van FNV Jong, IJmert Muilwijk van CNV jongeren, oud-premier Ruud Lubbers en VVD-prominent Hans Wiegel.

Vertrouwen

Het werd al vrij snel duidelijk dat het meest fundamentele probleem het gebrek aan vertrouwen is. Met name het gebrek aan een consistent regeringsbeleid (5 kabinetten afgelopen 10 jaar) en de noodzaak om de pensioenen af te stempelen, hebben de consumenten doen besluiten om de hand op de knip te houden.

Bedrijven kunnen ook steeds minder investeren, omdat de banken te traag zijn met het verlenen van kredieten.

Jongeren

Jongeren (18-35 jaar) hebben in deze tijd met een opeenstapeling van problemen te maken.
Een opsomming:
- 14 procent werkeloosheid
- persoonlijke schuld van gemiddeld 15.000 euro
- hoge kosten voor zorg, wonen en pensioen
- gebrek aan electorale macht omdat er simpelweg veel meer ouderen zijn
Daarbij komen nog de algemene feiten van een zeer hoge staatsschuld van 400 miljard euro en van de kosten van de verzorgingsstaat die door steeds minder werkenden gedragen moeten te worden.

Oplossingen

Interessante oplossingen, in willekeurige volgorde:

  • Stimuleer “groene groei” en neem Duitsland als voorbeeld. Als land willen we het, er is een breed draagvlak en de maatregel is relatief eenvoudig uit te voeren door CO2 te gaan prijzen. Dit stimuleert investeringen en levert banen op.
  • Dat jongeren nu een leven lang betalen en een veel lager pensioen krijgen dan de huidige ouderen is onaanvaardbaar. Daarom is het van belang nu de pensioenen voor jongeren in kaart te brengen, de problemen eerlijk te benoemen en te komen met oplossingen.
  • Hypotheken van banken laten overnemen door pensioenfondsen. De banken krijgen weer middelen om bedrijfsleven mee te financieren en de rekenrente van de pensioenfondsen wordt de reële rente die ze ontvangen voor de hypotheken.
  • De regeringspartijen zullen heldere keuzes moeten maken die leiden tot consistent beleid. Vertrouwen ontstaat dan vanzelf.
  • Leer mensen om ook vertrouwen te hebben in een onzekere tijd, na een tegenslag is er altijd weer hoop.

Kerstmis

Met Kerstmis wordt door christenen de geboorte van Jezus gevierd. Volgens de Bijbel werd Jezus geboren opdat hij de mensen zou en zal redden. Of we nu gelovig zijn of niet, als verschillende generaties van werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek gaan, dan is dat goed nieuws.

Dat we open staan voor oplossingen, los van de eigen verwachtingen en korte termijn belangen, dan is er hoop en gloort licht aan de horizon. Noem het Kerstlicht en het geeft “vertrouwen”.

En waar gaat de kersttoespraak van onze koningin over? Juist, over vertrouwen!

Olaf Rutten, directeur van Zoek en Leef bv. Een ondernemer pur sang, van krantenjongen tot miljonair, met een passie voor het hand in hand laten gaan van ziel en zakelijkheid. Olaf is auteur van het boek `Minder werken, meer verdienen'.