Toen in 2007 de huizenmarkt stagneerde in de Verenigde Staten onstond de subprime crisis die uitmondde in de kredietcrisis. De huizenprijzen daalden vijf jaar lang met in totaal gemiddeld zo'n 32 procent.

Door Danny Geerken

Aan de daling lijkt sinds enige tijd een eind te zijn gekomen. En nog beter nieuws, het herstel begint aan momentum te winnen.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat de huizenprijzen in oktober van dit jaar 6,3 procent hoger waren dan vorig jaar, de grootste jaarlijkse stijging van de huizenprijzen sinds zes jaar.

Het aanbod begint af te nemen, de vraag neemt toe en het aantal mensen dat hun in de problemen is gekomen neemt af. En tenslotte neemt het vertrouwen in de bouw- en constructiesector toe.

Voorop

Er wordt altijd gezegd dat de VS voorop loopt in de economische cyclus. Zou dit kunnen betekenen dat we ook in Nederland op termijn wat positiever kunnen zijn over de huizenmarkt?

Waarschijnlijk voorlopig niet aangezien er belangrijke verschillen zijn tussen de VS en Nederland. In de VS is sprake van economische groei, in Nederland niet.

De huizenprijzen in de VS zijn echt gecorrigeerd en in Nederland in beperktere mate, te weten 16 procent vanaf de top. Tenslotte, de onduidelijkheid rondom de hypotheekrenteaftrek heeft de huizenmarkt in Nederland echt op slot gegooid.

Alle voorspellers van banken en brancheorganisaties blijven somber over de komende twee jaar. Dit betekent echter niet dat de voorspellers ook gelijk krijgen.

Zelf ben ik wat minder somber. Indien de eurocrisis wat verder op de achtergrond raakt zou het vertrouwen bij burgers en bedrijven kunnen toenemen. Dat zal zich vertalen in een wat hogere economische groei en op termijn hogere huizenprijzen.

Danny Geerken is oprichter en managing partner van HEK Value Funds