In Den Haag pleiten enkele Kamerleden voor meer techniekonderwijs aan jonge kinderen. FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie juicht het pleidooi toe. "Een echte techniekdocent op elke basisschool, daar moeten we naar toe."

Door Ineke Dezentjé

Goed nieuws. VVD en PvdA willen dat op alle basisscholen structureel techniek wordt onderwezen. De Kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA) vinden het belangrijk dat kinderen zo jong mogelijk kennismaken met wetenschap en techniek, zodat kinderen leren hoe leuk techniek is en bèta-talent al op de basisschool bovenkomt.

Wat een succes dat deze Kamerleden onze oproep hebben gehonoreerd. FME hamert al tijden op het belang van goed techniekonderwijs aan jonge kinderen. Ik zie het als een belangrijke stap naar meer instroom in techniekopleidingen en dat is geen luxe.

Over een paar jaar al is het tekort aan technici opgelopen tot 170.000! Dat vormt een grote bedreiging voor het voortbestaan van de maakindustrie in ons land en daarmee voor welvaart en welzijn. Want het is immers de maakindustrie waar het geld moet worden verdiend.

Ingehaald

Als er niet snel actie wordt ondernomen, wordt Nederland ingehaald door opkomende economieën, waar techniek wél in hoog aanzien staat en waar jonge mensen massaal kiezen voor een technische studie. Als wij niet in staat zijn het aantal techneuten in ons land drastisch te verhogen, gaan onze bedrijven naar die landen waar wél voldoende goed opgeleide technici zijn.

Het voorstel van de Kamerleden kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Zij willen niet alleen dat techniek een serieus vak wordt op de basisschool, maar óók op de Pabo. Dan zijn we verlost van de juf die denkt dat een lesje knutselen techniekonderwijs is. Dat is mooi. Maar wat mij betreft kan het nog beter.

Passie

Ik denk dat we nog beter af zijn met echte vakdocenten techniek op de basisschool en misschien zelfs in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Een techniekdocent, zoals de gymleraar en – in het verleden – de muziekleraar. Iemand die met verstand van zaken les geeft in zijn/haar eigen vak. Trots en gepassioneerd.

Pas dan bereik je kinderen en maak je ze enthousiast. Pas dan ontdekken ze hun eigen bèta-talent en dan kiezen ze voor techniek en daarmee voor uitdagend werk en een goed belegde boterham. Onze bedrijven zullen ze met open armen ontvangen!

Ineke Dezentjé is voorzitter van FME, de brancheorganisatie voor de technologische industrie.