Belangeloos mee in de wereldtop

Een succesvolle startupcultuur in Nederland hangt af van de wil om elkaar verder te helpen. Ondernemers van Nederland: sla bruggen naar collega ondernemers en ondersteun beginnende startup-initiatieven!

Door Tijs Markusse en Wouter Kneepkens

Hoe bouwen we in Nederland een startup-gemeenschap die zich kan meten met Silicon Valley, zodat ambitieuze oprichters niet gedwongen zijn voor een portie inspiratie naar de westkust van de VS te vluchten?

Een goede eerste stap kunnen we gezamenlijk maken met een viertal veranderingen in onze benadering van communities.

Het succes van Silicon Valley wordt mede verklaard door de pay it forward-cultuur: elkaar verder te helpen, zonder daar direct iets voor terug te verlangen. In Nederland is voor een kop koffie meestal een goede reden nodig, in de VS staat men eerder open voor een dergelijke kennismaking.

Ervaren ondernemers en investeerders helpen belangeloos startende ondernemers op weg, voorzien ze van advies en leggen contacten. Het eerste prille begin in Nederland is al te zien rond evenementen als StartupWeekend, Lean Startup Machine en Pitchers, waar tientallen mentoren hun weekenden en avonden opofferen om starters op weg te helpen.

Ondernemers als kartrekkers

Een tweede punt waar we in Nederland een verbeteringsslag kunnen maken is de opzet van communities en evenementen. Deze worden veelvuldig georganiseerd door overheidsinstanties, terwijl deze juist door ondernemers zouden moeten worden geïnitieerd.

Ondernemers zouden hier de actieve rol van kartrekkers moeten vervullen, waarbij overheidsinstanties, adviesorganisaties en incubators slechts ondersteunend zouden moeten acteren, bijvoorbeeld met huisvesting of financiering.

Grote bedrijven

Binnen de startup-communities moeten we zeker de rol van de grote bedrijven niet vergeten. Allereerst door het beschikbaar stellen van hun kantoorruimte en diensten aan de startup-gemeenschap.

Kijk bijvoorbeeld naar Microsoft Bizspark die Microsoft producten bijna gratis ter beschikking stelt aan startups. Daarnaast is er voor de grote bedrijven een belangrijke rol weggelegd als launching customer of partner.

Hierdoor krijgt een startup geloofwaardigheid binnen de markt en heeft het grote bedrijf toegang tot de nieuwste innovaties.

Nederland als startup-gemeenschap

Ondernemerschap is hoogst versplinterd, waarbij de verschillende steden en regio’s in Nederland elkaar proberen af te troeven. Ondernemers van Nederland: sla bruggen naar collega ondernemers, ondersteun de beginnende community initiatieven en zorg dat de grenzen tussen de verschillende regio’s vervagen!

Laten we gezamenlijk werken aan de verbetering van de startup-community Nederland, zodat er hiermee een breder gecombineerd draagvlak ontstaat. De basisingrediënten voor een succesvol ondernemersklimaat zijn in Nederland afdoende aanwezig.

Met een opener visier, meer initiatief van ondernemers onderling en met gebundelde krachten kunnen wij als klein land laten zien dat wij op het gebied ondernemerschap nog wel degelijk met de grote jongens mee kunnen spelen.

Tijs Markusse werkt bij bij Utrecht Inc, een Incubator voor startups. Wouter Kneepkens (@WouterKneepkens) is mede-operichter van Favour.it.

NUwerk

Tip de redactie