Elke keer als ik mijn mening over ZZP-ers wil bijstellen, doen ze iets waardoor mijn beeld als net-niet-ondernemers weer wordt bevestigd. Nu weer het gepiep over het mogelijk schrappen van de ZZP-voordeeltjes.

Door Robert Mekking

Ik geef het op. Elke keer als ik beweer dat ZZP-ers geen echte ondernemers zijn, krijg ik tientallen verontwaardigde reacties. Hoe ik het in mijn hoofd haal!

Of ik soms niet weet hoe ondernemend eenTwittercoach/Bedrijvenfluisteraar/Loopbaanbegeleider is? Om smalend te concluderen dat ik een idioot ben en dat ik het gewoon niet snap.

Misschien niet, maar du moment dat jullie echter de kans krijgen om te laten zien dat ik ongelijk heb, laten jullie het afweten. Ik heb het natuurlijk over de reacties op het belastingadvies van de commissie Van Dijkhuizen waarin wordt aanbevolen de ZZP-voordeeltjes als de zelfstandigen- en startersaftrek te belasten. De protesten hiertegen waren even luidruchtig als onterecht.

Level playing field

Het voorstel is namelijk een prima onderdeel van een al even prima advies. We gaan werken weer aantrekkelijk maken door het verlagen van de inkomstenbelasting en we gaan consumptie duurder maken door een verdere verhoging van de BTW, zodat diegenen die veel kunnen kopen ook veel belasting gaan betalen. Goed voor de burger en in het verlengde daarvan voor de economie.

Ook voor ondernemers zit er moois in dit pakket. Bij dit vereenvoudigen van het belastingstelsel hoort namelijk ook dat in het ondernemerslandschap weer een level playing field ontstaat. Niet voor de ene groep ondernemers wel belastingvoordelen en voor de andere groep niet.

Dat betekent inderdaad dat er een aantal voordelen voor zelfstandige ondernemers wordt geschrapt. Afgezet tegen een economie die weer gaat groeien en fors afgenomen inkomstenbelasting is dat echter peanuts.

Noodklok

Je kon erop wachten, belangenbehartigers Stichting ZZP Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers zijn voorspelbaar ontstemd en hangen naar goed Hollands gebruik al weer te bungelen aan de noodklok.

Een onverstandige reflex. Veel beter zou het zijn als ze aan hun achterban uitleggen dat het hier gaat om aanpassing van tijdelijke maatregelen om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. Gezien het succes, er zijn inmiddels bijna een miljoen ZZP'ers, is het terecht dat deze maatregel wordt herzien.

Infuus

Maar nog los van de economische motieven, gaat het hier ook om een principieel punt. Het is raar dat een ondernemer die ervoor kiest om vanuit een BV te werken niet in aanmerking komt voor zelfstandigen- en startersaftrek, terwijl een gemiddelde eenmanszaak jarenlang vrijwel geen belastingdruk voelt.

Op die manier ontstaan geen ondernemers, maar een soort superwerknemers die niet kunnen overleven zonder aan het infuus van de overheid te hangen. Snel mee stoppen dus.

Grow Up!

Ten slotte heeft het advies om de zelfstandigen- en startersaftrek aan te pakken nóg een belangrijk neveneffect. Het zorgt ervoor dat de ZZP'ers leren op eigen benen te staan en de eenmanszaken die dat niet kunnen worden niet kunstmatig in leven gehouden.

Dat is gewoon verstandig beleid. Daar moet je niet tegen protesteren, dat moet je omarmen. ZZP-ers, grow up!

Robert Mekking realiseert zich dat hij geen vrienden maakt onder de ZZP-ers. Hij is medeoprichter van MvR & Partners en schrijft deze column op eigen titel. Reageren? Twitter.com/robertmekking.