Een 'vrijwaringsverklaring” voor zzp'ers is onzinnig, en bovendien gevaarlijk.

Door Martijn Pennekamp

Al jaren liggen de belangenorganisaties en vakbonden overhoop met de overheid om de VAR te vereenvoudigen of zelfs af te schaffen. Onder het mom ‘we zijn het zat’, introduceerde ZZP Nederland deze week de vrijwaringsverklaring.

Maar pas op! Deze verklaring beschermt de opdrachtgever, niet de zzp’er.

Hoe zit het ook alweer? De VAR-verklaring is van oorsprong bedoeld om het grijze gebied tussen het ondernemerschap en de arbeidsovereenkomst op te lossen en te kiezen voor één stabiele situatie.

Zekerheid

De bedoeling van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) was, en is, vooral om de opdrachtgever zekerheid te geven over de verplichting om al of niet als werkgever premies en belastingen in te houden en af te dragen.

Dat is ook de enige garantie die de VAR geeft en welke is opgenomen in de wetgeving van 2005, die niet voor niets heet: wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR.

Die uitbreiding komt er op neer dat werkgevers, ook als er feitelijk sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst, toch geen premies en belastingen hoeven in te houden als de betreffende zzp’er een geldige zogeheten VAR-WUO of VAR-DGA heeft.

ZZP Nederland klaagt nu over het effect dat mensen, die zelf heel hard roepen dat ze zelfstandig ondernemer zijn, niet voldoen aan de spelregels en daarom geen VAR krijgen.

Opmerkelijk

Zo’n klacht is natuurlijk opmerkelijk te noemen. Als je niet in aanmerking komt krijg je de verklaring niet. En als je liegt op je aanvraagformulier dan krijg je naheffingen en boetes, en mogelijk gevangenisstraf wegens frauduleuze aangifte.

ZZP Nederland heeft als “oplossing“ een vrijwaringsverklaring bedacht. Deze verklaring is totale onzin en op voorhand al nietig op basis van onze wetgeving. ZZP Nederland suggereert dat het mogelijk is dat een zzp’er een contract tekent met een opdrachtgever waarin hij de opdrachtgever vrijwaart voor de betaling van premies en belastingen.

Doodvonnis

De zzp’er kan zo’n contract wel tekenen maar er is geen enkele vrijwaring voor de opdrachtgever en daarnaast tekent hij zijn eigen doodvonnis (faillissement). Een werkgever is in Nederland de enige verantwoordelijke voor de arbeidssituatie en zal, als er sprake is van de elementen gezag, arbeid en loon, aan al zijn werkgeversverplichtingen moeten voldoen.

Daaronder vallen de juiste afdrachten van premies en belastingen. Dat is dwingend recht, wat inhoudt dat elk beding dat daarmee strijdig is, van rechtswege nietig is.

Oftewel, de belastingdienst kan de werkgever naheffingen en boetes opleggen. Stel dat de zzp’er die claim doorgespeeld krijgt van de opdrachtgever, omdat de zzp’er zijn opdrachtgever daarvoor had gevrijwaard met een vrijwaringsverklaring.

Draaideurconstructie

ZZP Nederland geeft aan dat werkgevers de VAR gebruiken als een ‘draaideurconstructie’. Maar met deze vrijwaring helpen ze de werkgever alleen maar mee om deze constructie in stand te houden.

Dus beste zzp’ers, wees gewaarschuwd. En bedenk dat er bij het ondernemen meer komt kijken dan de juiste VAR.

Martijn Pennekamp is specialist op het gebied van zzp’ers. Hij is de oprichter van de website Ikwordzzper.nl en het ledenplatform Zzpkortingskaart.nl. Volg hem via Twitter: @ikwordzzper

Meer columns van Martijn:
ZZP’ers onderschatten onmogelijkheden hypotheek
PPI openstellen voor zzp’er is geen goed idee!
Het Nieuwe Werken boost voor zzp’ers