De nieuwe incassowet gaat onredelijke incassopraktijken tegen. Rond deze tijd laten de eerste betalingen van debiteuren wellicht al op zich wachten: Wat te doen als ondernemer?

Door Barbera Netters

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de incassowet (ingevoerd op 1 juli) niet van toepassing is op zakelijke klanten. De inning van de openstaande bedragen bij uw zakelijke klanten doet u aan de hand van de koopovereenkomst en uw algemene voorwaarden.

Heeft u niets vastgelegd over de inning van openstaande bedragen, dan valt u wel terug op de incassowet.

Voorheen werden de incassokosten vaak berekend op basis van het zogeheten ´Rapport Voorwerk II´. De rechter kon echter afwijken van dit rapport - en deed dat ook regelmatig - als hij vond dat de hoogte van de incassokosten buitenproportioneel waren in verhouding tot de verrichte (en noodzakelijke) werkzaamheden.

Dat is nu niet meer zo. De rechter dient de incassokosten, ongeacht de verrichte werkzaamheden, vast te stellen conform de nieuwe wetgeving, mits het verzuim (het verstrijken van de betaaldatum) is ontstaan na 1 juli 2012.

Bescherming

Hoewel de nieuwe incassowet werd gepresenteerd als bescherming voor de consument, blijkt dat niet helemaal het geval. Immers, bovenstaande (dubbele) redelijkheidstoets vervalt en is vervangen door een vast percentage van de hoofdsom.

Het maakt daarbij niet uit welke werkzaamheden er zijn verricht. Daar komt bij dat de incassowet alleen van toepassing is op vordering waarvan de hoofdsom eenvoudig is vast te stellen.

Een verbetering voor de consument is wel dat er geen administratiekosten en andere ‘vage’ posten in rekening gebracht mogen worden. Het incassotarief is ‘all-in’

Een overzicht van de bedragen volgens de nieuwe incassowet:
Tot en met 2.500 euro | 15 procent 
Tot en met 5.000 euro | 10 procent
Tot en met10.000 euro | 5 procent
Tot en met 200.000 euro | 1 procent
Boven 200.000 euro | 0,5 procent
Dit alles met een minimumbedrag van 40 euro tot een maximum van 6.775 euro

Hoe ziet een goed incassotraject er nu uit? Na het verstrijken van de vervaldatum bent u verplicht uw klant nog één keer een termijn van tenminste 14 dagen te gunnen om de vordering alsnog te voldoen. U mag voor deze aanmaning nog geen extra kosten in rekening brengen.

Ook moet u in deze aanmaning uw klant exact informeren over de hoogte van de incassokosten indien hij de vordering niet tijdig voldoet. U doet er verstandig aan om te controleren of uw huidige algemene voorwaarden nog in lijn zijn met de nieuwe wetgeving.

Barbera Netters is advocaat en eigenaar van AFB Advocatuur. Zij is tot 6 oktober in de race voor de hoofdprijs van de Fast Forward Winactieeen marketingbudget van 12.500 euro dat zij wil gebruiken om een app met gratis juridische informatie, voorbeelden, rekenmodellen en tips te laten ontwikkelen. Volg Barbera via Twitter.com/AFBAdvocatuur