Er is veel belangstelling voor nieuwe kredietvormen als crowdfunding en kredietunies. In hun opzet zijn deze nieuwe mogelijkheden revolutionair. Toch vinden wij dat er sprake is van een hype en dat er goede alternatieven bestaan.

Door Daan van de Loo en René Verbrugge

De belangstelling voor crowdfunding en kredietunies is verkeerd gericht. Bedrijven, financiële instellingen en media richten zich op kredietverlening en vooral op het vergroten daarvan.

Er wordt echter vergeten dat er aan kredietverlening nadelen zitten. Het kost rente en er is altijd een kredietplafond. Er bestaan voor bedrijven goede alternatieven voor het vergroten van de schulden, die in alle euforie over de nieuwe kredietvormen buiten beeld blijven.

Werkkapitaal verlagen

Zo loont het voor bedrijven om het werkkapitaal te verlagen. Door in de bedrijfsvoering prioriteiten te verleggen kunnen voorraden, vorderingen op klanten en onderhanden werk verlaagd worden, waardoor ook de financieringsbehoefte afneemt.

Ook daalt de behoefte aan kapitaal als er selectiever geïnvesteerd wordt. Veel investeringsbeslissingen, ook kleinere, worden nog steeds gevoelsmatig en zonder businessplan genomen. Als ondernemers zich nadrukkelijker afvragen: ‘Wat gaan we ermee verdienen?’ en ‘Wat zijn de risico's?’, blijven alleen kansrijke investeringen over.

Interne bronnen

Bedrijven kunnen ook interne financieringsbronnen opsporen. Die zijn makkelijker beschikbaar en kosten minder. Denk aan: winstinhouding, lagere directiesalarissen en desinvesteren van slecht bezette of renderende activa.

Ten slotte kunnen ondernemingen hun bedrijfsmiddelen anders financieren, bijvoorbeeld door te leasen of huren. Daarvoor hoef je als bedrijf geen lening aan te gaan.

Te veel onduidelijkheid

Pas nadat deze stappen doorlopen zijn, zou externe financiering gezocht kunnen worden. Of de nieuwe financieringsvormen in de grote vraag kunnen voorzien, betwijfelen wij. Er is nog teveel onduidelijk over deze vormen.

Zo zijn de condities afhankelijk van onzekere factoren en ontbreekt het de nieuwe dienstverleners aan gebruikerservaringen en trackrecords. Er wordt vaak essentiële informatie gemist over de bedrijven die een beroep doen op deze externe kredieten.

Crowdfunding en kredietunies verhelpen de kernproblemen waardoor bedrijven geen bankleningen krijgen - zoals geen onderpand kunnen bieden en een laag eigen vermogen - niet. Wij verwachten dat de nieuwe financiers met de slechte risico's opgescheept worden en zo zichzelf om zeep helpen.

Lichtpuntje

Een lichtpuntje voor de nieuwe financieringsvormen is de sterkere binding tussen financiers en 'hun' bedrijf. Vaak zijn zij er klant (crowdfunding) of zitten ze in dezelfde bedrijfstak (kredietunie).

Desondanks adviseren wij bedrijven en instellingen om eerst intern orde op zaken te stellen voordat ze extern om krediet gaan vragen.

Daan van de Loo en Renė Verbrugge helpen bedrijven en instellingen hun werkkapitaal te verlagen. Zij zijn bereikbaar via werkkapitaal@xs4all.nl.