De overheid baseert haar inkoopbudget van 60 miljard euro nu op aanschafprijzen, terwijl ze zou moeten inkopen op basis van levensduur. Dat levert geld op en stimuleert innovatie bij de 70.000 ondernemers waar nu mee wordt samengewerkt.

Door Sigrid Verweij

Het duurzaam inkoopbeleid van de overheid zou fundamenteel worden vernieuwd, was het plan een jaar geleden. Niet langer zou de overheid via gedetailleerde technische eisen inkopen.

Ondernemers zouden worden uitgedaagd om zelf met voorstellen te komen om de duurzaamheidambities van de overheid te bereiken. Bedrijven worden dan actief betrokken bij het inkoopbeleid van de overheid.

VNO-NCW, MKB-Nederland, NEVI, MVO Nederland en De Groene Zaak brachten hierover het Advies Duurzaam Inkopen uit dat vorig jaar juni werd omarmd door kabinet en Tweede Kamer.

Kennis

Helaas is er sindsdien weinig van de grond gekomen, zo moeten alle partijen nu concluderen.
Overheden doen in de praktijk nog te weinig op het gebied van duurzaam inkopen. Veel overheden lijken ermee onbekend of lijken nog steeds te denken dat het duurder is.

Of de noodzakelijke kennis en kunde om duurzaam in te kopen ontbreekt. Op deze manier wordt het streven – dat duurzaam inkopen na 2014 op eigen benen kan staan – niet gehaald.

Strategisch

Het is daarom de hoogste tijd voor staatssecretaris Atsma van Milieu om het inkoopbeleid van de overheid nu echt gestructureerd in te zetten als strategisch economisch instrument voor verduurzaming. Want duurzaam inkopen biedt enorme kansen.

Inkopen op basis van de prijs voor de gehele levensduur (in plaats van de laagste aanschafprijs) leidt tot kostenefficiëntie voor overheden en stimuleert innovatie bij ondernemers.

Goede voorbeeld overheid

Alleen al het Rijk kent zeventigduizend leveranciers. Diezelfde rijksoverheid zou daarom het goede voorbeeld moeten geven.

Als het Rijk duidelijk maakt welke duurzaamheiddoelen als uitgangspunt gelden, kunnen andere overheden dat vertalen naar de eigen inkoopbehoefte en kunnen ondernemers daar investeringen op afstemmen. Ook zou het behulpzaam zijn als er zo spoedig mogelijk één loket voor duurzaam inkopen zou komen.

Gouden kans

Jammer genoeg lijkt in de concept-verkiezingsprogramma's van politieke partijen het potentieel van duurzaam inkopen door de overheid nog onvoldoende herkend te worden.

Dat zou eeuwig zonde zijn, aangezien de jaarlijkse inkoopomzet van de overheid ongeveer 60 miljard euro bedraagt. Een gouden kans voor verduurzaming.

Sigrid Verweij is manager beleidsteam regelgeving en marktwerking bij werkgeversorganisatie VNO-NCW