Pensioen opbouwen is nodig, maar voor zzp’ers is het aanbod (te) smal. De keuze bestaat uit bankspaarproducten, lijfrentepolissen of pensioen opbouwen in eigen beheer voor de groep dga’s.

Door Esther Raats-Coster

Deze producten zijn weinig transparant of er zijn allerlei bijkomende kosten (woekerpolissen, weet u nog?). En de flexibele inleg waar iedereen om roept, blijft uit.

Sinds vorig jaar kunnen zelfstandigen vrijwillig tien jaar verzekerd blijven in het pensioenfonds van de oude werkgever. Maar dat is slechts een stap vooruit voor de zzp’er die uit loondienst komt, en bovendien erg duur.

PZO pleit al jaren voor gelijke fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw voor alle werkenden én voor producten die aansluiten bij de behoeften van zelfstandigen.

Marktpartijen zouden moeten komen met nieuwe vormen van vrijwillige, laagdrempelige en begrijpbare pensioenregelingen. En die komen er ook steeds meer.

PPI

Denk maar aan de PPI, de premiepensioeninstelling. Een PPI heeft als voordeel dat het laagdrempelig is én uitgaat van collectiviteit.

De ingebrachte gelden worden belegd: het is dus geen verzekering. Hiermee is weliswaar de eindsom niet gegarandeerd, maar het product is wel transparant en bovenal kostenefficiënt door de schaalgrotote waarmee belegd kan worden.

Helaas is het oprichten van een dergelijk pensioencollectief in het huidige pensioenstelsel nog niet mogelijk voor zzp’ers. Gelukkig staat de zzp’er dit jaar goed op de politieke agenda, wat blijkt uit uitspraken van politici en passages in verkiezingsprogramma’s. Een mooie basis om na de verkiezingen pensioen voor zzp’ers eindelijk goed te regelen.

Van belang daarbij is dat de zzp’er zelf verantwoordelijk blijft voor zijn pensioen, maar wel kosten kan delen en zijn pensioen niet hoeft op te eten als het even wat minder gaat. PZO is dus niet voor een verplicht pensioen.

Steun

Daarom is PZO heel blij met het voornemen van de VVD om de tweede pijler van het pensioenstelsel open te stellen voor het oprichten van een pensioencollectief. We roepen politieke partijen op om dit voorstel te steunen.

Het is immers aan de politiek om te zorgen voor een gelijk speelveld. En de zzp’er? Die regelt zijn zaken immers zelf, daarvoor is hij of zij ondernemer.

Esther Raats-Coster is voorzitter van PZO, een onafhankelijke belangenbehartiger voor zzp’ers.