Klokkenluiders hebben steun en advies nodig, maar een 'Huis voor Klokkenluiders' gaat te ver.

Door Sven Bontje

Een Huis voor Klokkenluiders moet er komen. Dat is althans de mening van SP-kamerlid Ronald van Raak die daarom een initiatiefwetsvoorstel heeft ingediend.

In het ‘huis’ dat ondergebracht zou moeten worden bij de Nationale Ombudsman krijgen de klokkenluiders financiële, juridische en psychologische ondersteuning, zo is de bedoeling. Wel moet er sprake zijn van een maatschappelijke misstand.

Als dat het geval is, kan de werkgever de klokkenluider niet meer ontslaan. Van Raak rekent op een Kamermeerderheid voor zijn voorstel.

Weer nieuwe instatntie

Klokkenluiders hebben steun en advies nodig, zeker als ze zogenoemde ‘misstanden’ aan willen kaarten. Maar een speciaal Huis voor Klokkenluiders is een stap te ver.

Weer zou er – als het huis inderdaad ondergebracht wordt bij de Nationale Ombudsman – een instantie opgetuigd worden die onderzoek gaat verrichten. Dat kan andere, al bestaande instanties als de FIOD of de milieu- en arbeidsinspectie bij hun onderzoek hinderen. Nederland telt al veel controle-instanties.

Zorgvuldigheid 

Beter is de creatie van een speciaal advies- en verwijspunt. Dat kan de klokkenluider een luisterend oor bieden, zijn aanklacht wegen, adviseren over de juiste procedures en doorverwijzen naar de juiste instanties.

Geheimhouding en regie blijven dan bij de klokkenluider. Werknemer en werkgever kunnen beschadigd worden, zo leert de les rondom de Pettense kernreactor. Zorgvuldigheid moet daarom altijd voorop staan om imago en financiële schade te voorkomen bij werknemer en werkgever.

Sven Bontje is beleidssecretaris arbeidsomstandigheden bij werkgeversvereniging VNO-NCW