Angela Merkel is niet populair in Zuid-Europa. Anti Duitse sentimenten staken reeds hun kop in Griekenland. Spanje zit in zwaar weer, de werkloosheid is hoog, de bankensector is in gevaar en de downgrade van Fitch van A naar BBB met negatieve outlook maakt de kans op een “bail out” weer groter. 

Alleen het Spaanse voetbalelftal presteert nog goed.

Spanje wil een rechtstreekse steun van het Europese noodfonds ESM voor de Spaanse banken. Frankrijk en andere landen zijn het daar mee eens. Met name Duitsland is van mening dat de overheid een beroep moet doen op de Europese gelden.

Als Spanje opteert voor het laatste zit het vast aan nog scherpere en strengere bezuinigingsmaatregelen. De geplaagde bevolking ziet Duitsland als boosdoener en uit haar woede via twitter.

Tussenoplossing

De verwachting is dat er gekozen zal worden voor een tussenoplossing zoals spanje langer de tijd te geven of een “soft bailout”.

In dat geval worden gelden beschikbaar gesteld aan het Fund for Orderly Bank Restructuring (FROB), het herstructureringsfonds van de Spaanse overheid voor de bankensector en zullen de voorwaarden soepeler zijn dan in eerdere gevallen zoals in Ierland, Portugal en Griekenland waar de landen als geheel overeind moesten worden gehouden.

Standpunt

En zo modderen we voort. Als we de voordelen van een verenigd Europa op langere termijn willen blijven benutten is een verdere integratie en overdragen van nationale bevoegdheden onvermijdelijk. Dit is het standpunt van Merkel en ik denk dat ze gelijk heeft.

Het is een standpunt dat bij de gemiddelde nationale kiezer die zijn buik vol heeft van Europa slecht zal vallen. Ik verwacht dan ook dat #stop Merkel nog lang trending topic zal blijven.

Danny Geerken is oprichter en managing partner van HEK Value Funds