Een goed functionerende beurs is van groot belang voor ondernemers. De beurs vormt namelijk de belangrijkste exitroute voor de verschaffers van durfkapitaal.

Door Fred Huibers

Als deze route onvoldoende begaanbaar is, droogt de aanvoer van broodnodig kapitaal op. Kennisintensieve bedrijven zijn immers vooral van risicodragend vermogen afhankelijk om te kunnen groeien.

Hun activa lopen nu eenmaal vooral op twee benen en er is vaak sprake van een negatieve kasstroom. Daardoor is het moeilijk om geld te lenen.

Achteruit gehold

In de afgelopen jaren is de beurs als bron van kapitaal achteruit gehold. In de periode 1980-2000 gingen in Amerika gemiddeld 311 bedrijven naar beurs.

In de periode 2001-2011 is dit volume gekelderd naar 99 per jaar. De terugval is nog ernstiger bij het midden- en kleinbedrijf. Daar daalde het volume van 165 per jaar naar 30 per jaar.

Er zijn diverse redenen voor de daling. In de eerste plaats is de regeldruk voor beursgenoteerde bedrijven toegenomen. In reactie op schandalen zoals Enron, zijn de eisen door de politiek flink aangescherpt. Ten tweede reden is dat bedrijven vaak verleid zijn door zogeheten private equity partijen om van de beurs te gaan of af te zien van een beursnotering.

Welwillende banken

Deze private equity partijen maakten dankbaar gebruik van de ruim voorhanden en goedkoop krediet van welwillende banken. Beide negatieve factoren lijken te zijn gekeerd. Overheden zien dat ze te streng geweest zijn in de regels waaraan beursgenoteerde bedrijven moeten voldoen en draaien deze maatregelen terug.

De recent aangenomen JOBS wetgeving in de Verenigde Staten is hier een voorbeeld van. De tweede factor is ook gekeerd: door de kredietcrisis is de generositeit waarmee banken krediet aanbieden aan opkopers van bedrijven sterk teruggevallen.

Exit

De beurs is een vitaal onderdeel van een ecosysteem waarin de verschaffers van risicokapitaal (zogeheten venture capitalists) alleen bereid zijn substantiële risico’s te lopen als zij kunnen rekenen op de mogelijkheid van exit (verkoop van hun belang via een beursgang).

Als dit ecosysteem verstoord wordt, weerhoudt dit revolutionaire bedrijven zoals Google, Apple en Facebook ervan om uit te groeien tot bedrijven op wereldschaal.

Fred Huibers is partner bij HEK Value Funds