Het land snakt ernaar: nieuwe wegen inslaan, andere marktbenaderingen, nieuwe diensten en producten. Nederland is er niet slecht in - in innovatie- maar het moet nog stukken beter.

Door Rob Wagenaar

Concurrentiekracht verhogen met gebruikmaking van onze kennisvoorsprong. Ik wil graag een lans breken voor de ware innovators, de mensen die het echt doen. En speciaal diegenen die dat oppakken werkend vanuit een gevestigde organisatie. Als u rustig wil slapen, moet u met de stroom meebewegen!

Innovatie heeft als term een hoog borreltafelgehalte. Het is goed het er over te hebben. Iedereen weet dat het nuttig en nodig is. En er zijn altijd briljante ideeën te noteren. Tegenwoordig moet je in de app’s zitten, zo hoor je. En al snel gaat het over het Limburgse bedrijfje dat grof binnenliep bij de verkoop aan ‘hype’ Facebook.

Maar vernieuwing is natuurlijk ook heel alledaags. En aan de orde in elk bedrijf of organisatie dat op langere termijn het hoofd boven water wil houden. En dus speelt innovatie ook voor u en mij. En hebt u ook uw ervaringen met lieden om u heen, of uzelf, die het zo nodig anders moeten doen.

Mirakel

Een geslaagde innovatie van enige importantie is weinig minder dan een mirakel. Bizar genoeg zijn vooral goed functionerende en dus succesvolle organisaties meesters in het laten mislukken van innovaties.

Hun succes hebben zij te danken aan een zorgvuldig gekozen portfolio, een daarop goed aangesloten organisatie, het vasthouden aan de focus en het selecteren en binden van de juiste mensen. Daarmee wordt vervolgens gescoord.

Nogal wiedes dat zo’n zorgvuldig afgestelde machine zich teweer stelt tegen inbreuken op haar goede functioneren. Want zo wordt innovatie – zeker in eerste instantie- toch gezien. Gevestigde belangen, vertrouwde competenties, de focus: in de ogen van de bestaande orde wordt alles aangetast. En dus is er verweer, openlijk, ondergronds. De aanval moet worden afgeslagen.

Olifantshuid

Het is zeker interessant ons te verplaatsen in mensen die innovaties ontwikkelen en inbrengen. Deze visionaire andersdenkenden zijn niet alleen in staat met iets nieuws te komen, maar brengen dat ook verder tot iets wat echt kan ‘vliegen’. Dat laatste is heel bijzonder want het gros van de briljante ideeën komt nooit verder dan een A4’tje en één bijeenkomst.

Maar als deze vernieuwers dan, na hard werk en slapeloze nachten, zo ver zijn dat hun kindje barensrijp is, dan staat hen pas de echte proef te wachten: krijg ik deze vernieuwing door de rangen heen en geaccepteerd in de organisatie?

Een olifantshuid is wel het minste waarover zij dan moeten beschikken. Maar meer nog, zij moeten in staat zijn zich – zeer empatisch – te verplaatsen in de collega’s en bazen die alles te danken hebben aan het bestaande. Dit is dan ook de fase waarin er veel sneuvelt. Niet alleen mooie innovaties, maar ook betrekkingen.

Pleisterplaats

Ik pleit voor een pleisterplaats voor vernieuwers. Een plek waar oploopjes van innovators kunnen worden georganiseerd. Gelijkgezinden treffen, ervaringen delen, nieuwe energie opdoen, trucs en tips over hoe het wel voor elkaar te krijgen.

In moderne taal: een community van grond trekken. We hebben al meldpunten vol van treurigheden genoeg, nu eens positieve aandacht voor de toekomst van ons land. Ik vernieuw dus ik besta!

Rob Wagenaar is organisatieadviseur rob.wagenaar@wagenaarhoes.nl