Onze landsregering trekt dezer dagen als een echte diva weer alle aandacht naar zich toe. Met stoom en kokend water moet er een brief voor Brussel in elkaar geslagen worden, waarin Nederland aangeeft hoe het haar financiële huishouding weer op orde krijgt.

Door Rob Wagenaar

Gaat in twee dagen lukken waar 7 weken niet genoeg voor waren? Lessen voor ondernemers en politieke ambtsdragers uit Den Haag: onder druk wordt alles vloeibaar!

Soms, heel soms voor de cynici onder ons, valt er te leren van het politieke handelen en wandelen van onze regering. Zo kunnen er uit de gebeurtenissen van de afgelopen week en weken fraaie lessen worden getrokken.

Gezamenlijk doel

Succesvol onderhandelen over een gezamenlijk groot doel vereist de fundamentele wil van alle partijen om eruit te komen.

Zeker als het om een halszaak gaat, zoals het landsbelang in den brede. Zoiets moet je van te voren maximaal afzekeren. Wilsovereenstemming aan de voorkant heet dat.

Noodzaak

Een tweede les betreft noodzaak om eruit te komen. Ervaren de partijen die noodzaak op dezelfde wijze? Is wat voor de één een “burning platform” is, voor de ander slechts een bermbrandje in het voorbijgaan? Dat maakt dat partijen er heel anders inzitten.

Voortgang

Tenslotte over het dramatische verschil in perceptie van de voortgang. Terwijl de ene partij zich steeds meer gesterkt voelt door deelsuccessen en een goede sfeer, is de andere partij mentaal aan het afhaken zich beroepend op: er is pas een echt resultaat aan het eind.

Zoals je Duitsers pas verslagen hebt nadat het laatste fluitsignaal is gevallen.

Crisisscenario

Op dit moment zien we een op zich fantastisch crisisscenario ontwikkelen waar weer heel andere lessen uit getrokken kunnen worden. Er moet een brief naar Brussel anders gaat Nederland vreselijk nat. ’s Lands eer is aan de orde en misschien nog wel een forse boete ook.

Over de noodzaak is er geen twijfel meer. Het “over de eigen schaduw heenstappen” is het meest gehoorde spreekwoord dezer dagen. En dus zien we regering en oppositie opeens eendrachtig samenwerken.

Een Minister die niet bij het Catshuis overleg was betrokken, vervult opeens een leidersrol in dit crisisberaad. Ik herken meteen de veel grotere rol die een CFO krijgt toebedeeld wanneer het financieel erg spant in een bedrijf.

Jan Kees de Jager, onze nationale CFO, trekt de kar! ( “nee, ik wil geen leider van het CDA worden!”).

Nieuwe coalitie

Wij blijken opeens een nieuwe coalitie te hebben (de Kunduz of hervormers coalitie) bestaande uit 5 partijen. En wel een coalitie die gezamenlijk in een paar dagen tijd met een historisch pakket aan bezuinigingen en hervormingen komt.

Het kan dus wel. Als er veel druk is, een gezamenlijke urgentie wordt gevoeld, partijen echt willen en een eigen of partijbelang toch ondergeschikt is.

Het stemt mij zeer tevreden. Als het erop aankomt kan dit land zich aan de haren uit het moeras trekken. En met 5 partijen net doen alsof je een zakenkabinet vormt, voor een paar dagen! Het is nu maar te hopen dat deze heroïsche daad door de kiezer wordt beloond. Op 12 september.

Amen!

Rob Wagenaar is organisatieadviseur. E-mail: rob.wagenaar@wagenaarhoes.nl