Private equitypartijen roeren zich bij tijd en wijle aardig op de Nederlandse en internationale aandelenbeurzen. De recente beursgang van Ziggo is daar een goed voorbeeld van.

Door Martine Hafkamp

Hoewel private equity partijen veelal actief zijn bij niet beursgenoteerde ondernemingen en dan vooral bij het MKB, komt het ook voor dat beursgenoteerde ondernemingen door hen van de beurs worden gehaald dan wel naar de beurs worden gebracht. Zo staat de autolakdivisie van Dupont in de belangstelling van private equitypartijen en staat omgekeerd Norit op de rol voor een beursgang in de Verenigde Staten.

De insteek van private equitypartijen voor het verschaffen van kapitaal is gericht op de lange termijn. Zij vinden dat de onderneming meer waard is dan nu tot uitdrukking komt. Zij zijn bereid in de onderneming te participeren omdat zij denken die naar boven te kunnen halen.

Vaak kunnen ondernemingen met hulp van private equity een volgende stap maken. Voor kleinere partijen is het daar bovenop moeilijk toegang tot de kapitaalmarkt te krijgen en private equitypartijen kunnen dan de helpende hand bieden.

Belang

Voor niets gaat echter de zon op. Private equitypartijen zijn dan wel haast nooit volledig eigenaar van de ondernemingen waarin zij financieel participeren, maar nemen genoegen met een meerderheids- dan wel groot minderheidsbelang. Het belang is in ieder geval zo groot dat er in het belang van de deelnemers, de aandeelhouders, zeggenschap wordt verkregen. Boter bij de vis dus.

Zeker nu de aandelenkoersen een aantal maanden in de lift zitten lijkt de tijd weer aangebroken kapitaal vrij te maken door belangen naar de beurs te brengen, natuurlijk het liefst met winst. Geldschieters van private equitypartijen zullen soms wellicht wat ongeduldig worden en willen rendement zien op hun vermogen. Maakt dat ze geldwolven?

Schulden

Aangezien de rendementseis van de verschaffers van vreemd vermogen lager ligt dan die van eigen vermogen worden door private equitypartijen extra schulden aangegaan om bestaande aandeelhouders uit te kopen. Door gebruik te maken van relatief veel krediet ten opzichte van het beschikbare eigen vermogen kunnen private equitypartijen bovendien participaties in grotere ondernemingen financieren.

In de goedkoop krediet-hausse van het midden van deze eeuw kostte dat ook nog eens niet veel geld. Na het uitbreken van de kredietcrisis werd het een aantal private equitypartijen echter zwaar te moede. Niet alleen werden de banken en andere geldschieters veel terughoudender, de waarde van hun participaties daalde eveneens in waarde, dubbele problemen dus.

Als ondernemingen door private equitypartijen naar de beurs worden gebracht, gebeurt dat veelal met een relatief grote hoeveelheid schuld. Vlak voor een beursgang wordt de balans opgeschud doordat door één of meer van de eigenaren schuld wordt omgezet naar eigen vermogen.

Ziggo

Uit het prospectus van de recente beursgang van Ziggo blijkt bijvoorbeeld dat de schuld van de onderneming relatief hoog is en dat deze bovendien relatief kort is gefinancierd. Uit een iets verder verleden staat de beursgang van het met schulden overladen, en inmiddels weer overgenomen, Wavin ons nog helder voor de geest.

Niet alleen de schuldenlast van Ziggo is in de nabije toekomst aan herfinanciering toe. Onderzoeksbureau Dealogic heeft in opdracht van advocatenkantoor Linklaters becijferd dat Europese ondernemingen die min of meer in handen zijn van private equitypartijen de komende vijf jaar in totaal ongeveer 420 miljard euro van de bestaande schulden moeten herfinancieren. Dat wordt een hele uitdaging.

Hoewel de kredietkranen van de ECB wijd open staan, moeten we rekening houden met terughoudende banken door de strengere kapitaalseisen waaraan zij moeten voldoen. Het zal niet voor niets zijn dat de pogingen om Wehkamp te verkopen onlangs werden gestaakt.

Daardoor blijft Scheepbouwer voorlopig toch vooral geldschieter en is hij geen geldwolf, zoals hij de laatste tijd in diverse media werd neergezet…

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp.