Sinds Barack Obama’s beroemde green shoots toespraak in het voorjaar van 2009 is de Amerikaanse economie nooit goed uit de startblokken gekomen. Dat lijkt nu wel te gebeuren.

Door Fred Huibers | HEK Value Funds

Het herstel van de Amerikaanse economie in maart 2009 was veelbelovend. Diverse ontwikkelingen buiten Amerika hebben steeds weer het prille herstel doen uitdoven.

De steeds weer oplevende onzekerheid rond de eurocrisis deed het vertrouwen geen goed. Dat gold ook voor de Arabische lente, de aardbeving in het Japanse Fukushima en de spanningen met Iran.

Maar uiteindelijk zijn interne ontwikkelingen veel belangrijker voor de duurzaamheid van het herstel van de economische groei in de VS. Daarbij is het consumentenvertrouwen, dat op haar beurt weer afhangt van de baanzekerheid, de stabilisering van de huizenprijzen en de aflossing van de schuldenberg, doorslaggevend.

Seinen op groen

Daar lijken de seinen op groen te staan. De werkgelegenheid groeide in de afgelopen drie maanden in een tempo dat sinds 2006 niet heeft plaatsgevonden. De werkloosheid is substantieel gedaald van 10 procent naar het huidige 8,3 procent.

De huizenprijzen lijken zich te stabiliseren, niet in de laatste plaats omdat de prijzen ten opzichte van het besteedbaar inkomen historisch bijzonder laag zijn. Kopen is voor veel Amerikanen inmiddels duidelijk voordeliger dan huren. Huizenbouwers rapporteren dat zij nieuwe woningen steeds sneller verkocht krijgen.

Een duidelijke aanwijzing dat het beter gaat is het herstel van de inning van onroerend goed belasting. De collectieve particuliere schuld van Amerikaanse consumenten daalt ook gestaag.

Langzaam maar zeker

Dit alles resulteert in een economische groei van rond de drie procent. Niet fantastisch, maar duidelijk beter dan de cijfers die Europa en Japan laten zien. Wat kan nog roet in het eten gooien?

Een opnieuw oplaaiende eurocrisis, hoewel de gezondheid van de Amerikaanse banken steeds minder gekoppeld is aan Europa. Een hogere olieprijs dan? De afhankelijkheid van de Amerikaanse economie van de prijs van (ingevoerde) olie, is in de afgelopen jaren duidelijk afgenomen doordat de binnenlandse productie van olie en (schalie)gas fors is opgevoerd.

Het lijkt erop dat het Amerikaanse herstel steeds robuuster wordt. Dat deze overtuiging ook leeft bij de Amerikaanse burger blijkt uit de ontwikkeling van het vertrouwen dat zij hebben in de toekomst.

Fred Huibers is partner bij HEK Value Funds