Mede door de pensionering van babyboomers zetten meer en meer ondernemers hun bedrijf in de etalage. Een paar hints om de kans op succes te vergroten.

Door Rob Wagenaar

Op tijd verkopen geldt als het magnus opus van menig ondernemer: lukt het om de opgebouwde waarde te verzilveren en het pensioen met voldoende middelen in te gaan?

Waarlijk een kunststuk, waarbij het vaak misgaat. Een verkenning van voetangels en klemmen en een enkel advies om de kansen te vergroten!

Een waardig slot aan een succesvolle carrière geven is iets dat velen bezighoudt. Ik heb al eens eerder een column gewijd aan “op tijd vetrekken”. Maar voor ondernemers in een eigen bedrijf is het veel meer dan “een mooi gevoel”en een “fraaie afscheidsreceptie”.

Vermogen

Voor hen gaat het om te kunnen stoppen wanneer men daar aan toe is en om het beschikken over voldoende pensioengeld. Veel MKB ‘ers hebben het in het bedrijf opgebouwde vermogen nodig om hun pensioen te financieren. Voor hen is dus een goede en tijdige verkoop van letterlijk levensbelang.

Over verkoop van bedrijven is en wordt veel geschreven. Vanuit allerlei disciplines worden daarover behartens-waardige dingen gezegd. Juristen, strategen, fusie– en overnamespecialisten, accountants, organisatieadviseurs en notarissen hebben hun bijdragen. Maar ook coaches, de fiscus en liefhebbende echtgenotes/families blazen hun deuntje mee.

De arme ondernemer heeft al deze bijdragen maar tot zich te nemen en heeft daarnaast te maken met het eigen personeel dat toch graag continuïteit ziet. Om nog maar niet te spreken van partners en directieleden waarop een verkoop onmiddellijk impact heeft.

Emotie

Tijdige en succesvolle verkoop van het eigen bedrijf is dus een zeer complex vraagstuk, waarbij naast allerlei zakelijke overwegingen ook emotionele factoren een grote rol spelen. Verkopen van je “kindje” is immers zoiets als scheiden van je geliefde en luidt tevens het slot van je arbeidzame leven in.

Dit zo overziende is het dus geen wonder dat het vaak niet goed gaat, niet lukt, te laat lukt, of dat het verkoopresultaat bar tegenvalt. Want: kopers zijn rationeel en houden er een heel andere set van overwegingen op na. Wat is de waarde eigenlijk, is die wel overdraagbaar, welke waarde vertrekt feitelijk met het vertrek van de ondernemer?

Hoe zal de tent zich gaan gedragen als de eigenaar vertrokken is, zijn er garanties dat het personeel niet gaat wandelen. Het is dus zoeken naar een match van nogal verschillende belangen.

Kansen

Een paar gedachten om de kansen op succes te vergroten:
• Begin op tijd met het voorbereiden, houdt een marge van jaren aan waarin ook meerdere pogingen kunnen stranden: met andere woorden, begin ermee als je er nog helemaal niet aan toe bent!
• Wees heel kritisch op de echte waarde van het bedrijf zonder jou! Kijk naar je tent met de ogen van een koper en zijn risicoafwegingen.
• Doe het niet alleen; benut allerlei externe expertise, al was het alleen maar om het proces gaande te houden: jij bent immers vooral zelf bezig met het laten floreren van je bedrijf!
• Zoek de kopers vlakbij: bij je eigen management, onder je collega’s en concurrenten. Mensen die je bedrijf van haver tot gort kennen, weten ook wat de echte waarde is en hoe ze die eruit kunnen halen.

En tenslotte: creëer een realistisch beeld van jezelf, met alles erop en eraan, als je uit het bedrijf bent en nog vele jaren gelukkig wil leven. Daar ga je toch voor!

Rob Wagenaar is organisatieadviseur rob.wagenaar@wagenaarhoes.nl