Ik hoor het regelmatig van zzp’ers; het is moeilijker om je plannen gefinancierd te krijgen. Dat biedt kansen voor alternatieve kredietvormen.

Door Esther Raats-Coster

Banken zijn minder scheutig met het verstrekken van geld en stellen hogere eisen. In tijden van crisis worden mensen en ook banken meer behoudend. En dat is heel jammer, want juist in een recessie moet je investeren in goede ideeën en creativiteit die de economie er weer bovenop kunnen helpen.

Wat je nu ziet is dat buiten de officiële banken die creativiteit welig tiert. Creatievelingen springen nu in het gat dat de markt laat liggen, en zo hoort het ook! Allerlei interessante alternatieve kredietvormen voor ondernemers komen op.

Crowdfunding

Zo wordt er in het bedrijfsleven, maar ook in bijvoorbeeld de culturele sector, volop gefinancierd via crowdfunding. Een verzamelbegrip waarbij de input van velen kan leiden tot het behalen van een doel door één partij. Een manier van sociaal lenen en investeren waarbij marktpartijen elkaar kunnen vinden in vraag en aanbod op verschillende vlakken.

Heb je financiering nodig voor je gouden idee? Ontdek het web, zoek een crowdfundingplatform wat je aanspreekt en verkrijg toegang tot het aanbod van meerdere investeerders die bereid zijn je te ondersteunen in de vorm van kennis of vermogen.

Onderling worden de voorwaarden opgesteld op een wijze die voor beide partijen acceptabel is en de deal kan rondgemaakt worden. Crowdfunding is sociaal, innovatief en kan rendement opleveren.

Kredietunie

Een ander interessant idee is de kredietunie. Kredietunies, naar Amerikaans voorbeeld, zijn financiële coöperaties met een bancaire functie. Hun doel is zonder winstoogmerk gunstige leenmogelijkheden te bieden aan leden van de coöperatie.

Als ondernemer kun je dan overwegen om je vermogen in te zetten bij derden in plaats van te beleggen.

Kredietunies zouden een nuttige functie kunnen vervullen in de financiering van kleine zelfstandigen, zo concludeerde ook emeritus-hoogleraar Ondernemingsfinanciering Piet Duffhues van de Universiteit van Tilburg.

Kennis

Naast harde financiële gegevens zou ook ‘zachte informatie’ over de aanvrager een rol gaan spelen. Kredietverstrekkers uit de branche zelf, dus met specifieke kennis van de sector, beoordelen de plannen en verstrekken krediet aan elkaar.

Dit is een interessant initiatief dat het verdient nader te worden onderzocht. PZO, een onafhankelijke belangenbehartiger voor zzp’ers, gaat de behoefte naar alternatieve vormen van financiering onder haar achterban onderzoeken.

Vanzelfsprekend zal er ook tijdens de PZO Dag van de Zelfstandige veel aandacht zijn voor alternatieve financiering zoals crowdfunding en kredietunies. Kom ook en laat je informeren over deze en andere actuele kwesties.

Esther Raats-Coster is voorzitter van PZO, een onafhankelijke belangenbehartiger voor zzp’ers

Wil je alles weten over crowdfunding en alternatieve financiering voor zzp'ers? NUzakelijk verloot in samenwerking met PZO 30 toegangskaarten voor de Dag van de Zelfstandige op 14 maart. Mail je reactie naar Sabine Verschoor: verschoor@pzo.nl