Selectieve beleggers gaan steeds meer op zoek naar bedrijven die producten maken die ook in crisisperioden verkocht zullen blijven worden.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

Vorig jaar zomer werden in de zoektocht naar veiligheid niet alleen aandelen, maar ook bedrijfsobligaties op grote schaal overboord gezet. Zekere beleggingen leken nauwelijks te bestaan, op staatsobligaties van een beperkt aantal landen na.

Inmiddels trekt de markt voor high yield bedrijfsobligaties weer aan en dalen de te behalen rendementen in rap tempo. Daarmee herhaalt binnen een paar jaar de geschiedenis zich.

Dankzij de eerste ronde verkapte kwantitatieve verruiming van 489 miljoen euro die de ECB in de vorm van driejarige kredieten, tegen een rente van 1 procent, verstrekte aan het Europese bankwezen keerde het vertrouwen van beleggers langzaam maar zeker terug.

Niet alleen daalden de rentes van landen als Italië en Spanje, maar ook werd de angst uit de markt weggenomen dat er in Europa nog banken zouden omvallen. Zeker nu men verwacht dat bovenstaand bedrag de komende maand minimaal geëvenaard wordt.

Risico's

Hierdoor worden de risico’s op de obligatiemarkt in mijn ogen aanzienlijk groter, zeker als we de inflatie in de beschouwing betrekken. De overvloedige liquiditeit zorgt ervoor dat er op zeer grote schaal wordt ingetekend op nieuwe emissies en de uitgevende ondernemingen binnen de kortst mogelijke tijd de benodigde middelen binnen hebben.

Het Duitse familiebedrijf Franz Haniel, onder andere aandeelhouder van Metro, in Nederland bekend van de Makro en de Mediamarkt, haalde bijvoorbeeld onlangs 400 miljoen euro uit de markt met een obligatie die loopt tot 2018 en een jaarlijkse rente geeft van 6,25 procent.

Slechts binnen een paar uur werd er al voor 5,8 miljard euro op ingeschreven. Sinds het moment van uitgifte is de koers opgelopen tot 104,30 op moment van schrijven.

Daarmee is het effectieve rendement gedaald naar 5,38 procent voor een looptijd van zes jaar. Onder deze obligatie zit nog een extra vangnet. Mocht de creditrating op enig moment verlaagd worden tot onder BB (nu BB+), dan wordt de coupon verhoogd van 6,25 procent naar 7,5 procent. Wordt de rating gedurende de looptijd weer verhoogd, dan zakt de coupon weer terug naar de oorspronkelijke hoogte.

Inflatie

Dat lijken op het eerste gezicht interessante percentages, zeker nu de rente op spaargeld aan het dalen is. Helaas lijkt perceptie vaak de enige realiteit. Inflatie is hier te lande niet echt een topic, maar dit is onterecht. Inclusief voeding en energie loopt het prijspeil wel degelijk met gemiddeld ongeveer 4 procent op.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaat het nog veel harder, terwijl de korte en de lange rente daar gemiddeld tussen 0 en 2 procent bewegen. In feite komt het er op neer dat inflatie nu al een sluipmoordenaar is.

Ja, huizen worden steeds goedkoper, net als bankstellen en andere grote dingen waar er veel van zijn en die je haast nooit koopt, maar de meeste goederen en diensten worden steeds duurder. Of het op grote schaal kopen van bedrijfsobligaties daarmee de juiste strategie is, waag ik dan ook ten zeerste te betwijfelen.

Zij die geld over hebben of opzij zetten doen er in mijn ogen dan ook verstandig aan om dat geld of op te maken of in degelijke aandelen te beleggen. Dat is ook risico nemen, maar wel op een gecalculeerde wijze. Beleggen is risicobeheer.

Voorspoed

Voor de meeste defensieve aandelen geldt echter dat tot op heden 2012 (nog) niet de voorspoed heeft gebracht van 2011. Zo staan aandelen als Nestlé, Unilever, Kraft en Shell duidelijk op achterstand bij de beurzen. De consumentengoederensector als geheel staat dit jaar op een kleine winst. Dat lijkt op zich wel aardig, maar het valt in het niet bij sectoren als automobiel, uitzenders, banken/verzekeraars en transport.

Het is duidelijk, de rally op de aandelenbeurzen is tot op heden cyclisch van aard en gebaseerd op de verwachting dat de economie weer gaat aantrekken. Dat zal ook wel, maar het is de vraag of beleggers niet al te veel op de muziek vooruit lopen en of het niet verstandiger is zich wat meer op defensieve waarden te gaan richten.

Zeker als de beurs weer een stapje terug moet. Bovengenoemde aandelen zijn dan interessant net zoals diverse sectorgenoten.

Dividend

Er lijkt door factoren als deleveraging, vergrijzing en terughoudende banken een periode te zijn aangebroken van langdurige beperkte groei. Internationale spelers met een aantrekkelijk dividendrendement zouden dan wel eens kunnen gaan outperformen.

De gemiddelde koers-winstverhouding van aandelen uit de sector consumptiegoederen is hoger dan de beurs als geheel, maar dat is altijd zo geweest. Voor kwaliteit moet betaald worden.

Maar stabiele dividendgroeiers zullen niet in een beleggingsportefeuille misstaan. Ik heb het dan over bedrijven die voornamelijk producten of diensten verkopen die ook in crisisperioden verkocht zullen blijven worden.

Van belang is verder dat de onderneming een sterke marktpositie heeft, want beleggers zouden wel eens heel selectief kunnen worden.

Auteur heeft privé geen positie, klanten van Fintessa hebben de obligatie van Franz Haniel in portefeuille.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp.