Mensen met de juiste kennis, ervaring en vaardigheden blijken maar al te vaak schaars. Onzin dus, om arbeidsmigratie per definitie af te wijzen, zo betoogt VNO-NCW-voorman Bernard Wientjes.

Door Bernard Wientjes

Arbeidsmigratie roept veel emoties op, dat is een ding dat zeker is. En vooral ook veel vragen.

Legitieme vragen, wat mij betreft. Want waarom hebben we eigenlijk buitenlanders nodig als er nog zoveel Nederlanders zonder baan zitten? En leidt het toelaten van buitenlandse arbeidskrachten niet tot een aanslag op onze sociale zekerheid?

Eén ding weet ik zeker: zonder een sterke en gezonde economie is een verzorgingsstaat als de onze onhoudbaar. De concurrentie van opkomende economieën is groot en zal alleen maar toenemen. Tegelijkertijd hebben we als samenleving een steeds grotere groep ouderen te onderhouden.

Opgave

Dat is zeker geen onmogelijke opgave, begrijp me goed. Nederland heeft een uitgangspositie waar men in het overgrote deel van de wereld alleen maar van kan dromen. Het verdienvermogen van onze internationaal werkende economie is uitstekend.

Wel is, om dat verdienvermogen te verzilveren, een goed werkende arbeidsmarkt nodig waarbij de juiste persoon op de juiste plek zit. Goede mensen inzetten op de plek waar ze nodig zijn, is wezenlijk voor het succes van bedrijven.

Dat klinkt simpel maar is het niet. Het lijkt vreemd dat een bedrijf met bijvoorbeeld vijf vacatures, toch moeite heeft om in een beroepsbevolking van 7,5 miljoen waarbij ook een aantal mensen werkloos zijn, die vijf plekken op te vullen. Maar mensen met de juiste kennis, ervaring en vaardigheden blijken maar al te vaak schaars.

Passen

Als oud-ondernemer weet ik dat als een bedrijf genoegen moet nemen met mensen die net niet helemaal optimaal passen op een plek, dat productiviteit kost. Laat staan wanneer de goede mensen helemaal niet kunnen worden gevonden: dan kost dat economische groei.

De vraag is daarom niet óf wij arbeidsmigranten nodig zullen hebben, maar hoe wij de goede arbeidsmigranten hierheen trekken. In een land als Duitsland hebben ze dat allang door. Daar wordt – ook door de overheid – actief gezocht naar hoog opgeleid technisch personeel in landen als Spanje en Griekenland.

Daarom is het de hoogste tijd dat we ook in Nederland weer met een open blik naar arbeidsmigratie gaan kijken. En onszelf met ons arbeidsmigratiebeleid niet uit de markt prijzen.

Bernard Wientjes is voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW