Als gewone stervelingen gaan beleggen, worden ze meestal meegesleept door hun emoties. Ze kopen vooral als de beurs een positieve trend laat zien, maar blijven vervolgens te lang zitten omdat zij het niet kunnen verkroppen om een verlies te nemen.

Door Fred Huibers / HEK Value Funds

Pas als het sentiment extreem negatief is, gooien ze alsnog de handdoek in de ring. Hoog kopen, laag verkopen is dan vaak het resultaat. Het hart lijkt een grotere rol te spelen dan het hoofd, met alle teleurstellingen van dien.

Hoe zit het met de beleggingsbeslissingen van mensen die op de hoogte zijn van koersgevoelige informatie? Een groep die bij uitstek beschikt over informatie die bepalend is voor het koersverloop van aandelen van het bedrijf waar ze werken, zijn topmanagers.

Eigen aandelen

Omdat van topmanagers verwacht wordt dat zij continu de koers van het bedrijf bijstellen op basis van relevante trends, zijn zij continu bezig om koersrelevante informatie te interpreteren. Outsiders kijken dan ook met grote belangstelling als insiders een grote beleggingsbeslissing nemen.

De belangrijkste beslissing die topmanagers continu op de beurs nemen is de inkoop van eigen aandelen. Sinds de jaren negentig is de inkoop van eigen aandelen stormachtig gegroeid en overtreft het volume van inkoop in veel jaren het uitgekeerde dividend.

Timing

Beleggers reageren positief als topmanagers aankondigen dat zij aandelen willen inkopen. Zij denken dat topmanagers goed timen: als de aandelenkoers te laag is, kopen zij in. Anders zouden ze toch wachten?

Dat topmanagers goed timen blijkt niet het geval. Voordat de koersen in de loop van 2008 fors daalden kochten de bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500, voor een recordbedrag aandelen in. Toen in maart 2009 de koersen op een dieptepunt stonden was het inkoopvolume gehalveerd.

Beloning

Wat kan een verklaring voor dit gedrag zijn? Een belangrijke factor die de timing van aandeleninkoop beïnvloedt, is de mate waarin de beloning van de topmanagers afhangt van de aandelenkoers van het bedrijf waar ze werken.

In tijden waarin de koersen in een opwaartse trend zitten, is de verleiding groot om olie op het vuur te gooien door aandelen in te kopen.

Niet oneindig

Beleggers reageren immers enthousiast en de winst per aandeel krijgt een extra zet in positieve richting. Is het sentiment op de beur echter negatief, dan is het effect van de aandeleninkoop veel minder.

Omdat een bedrijf nu eenmaal niet oneindig vaak aandelen kan inkopen (doordat het per definitie een negatief effect heeft op de solvabiliteit van het bedrijf), kopen topmanagers liever aandelen in als de markt in een stijgende trend zit.

Verstorend

Ook al kunnen topmanagers vermoeden dat zij te duur inkopen, dan is het toch in hun belang om dat te doen. Zo blijkt maar weer dat in de (financiële) economie de aanname dat partijen op basis van harde informatie handelen, onjuist is. Institutionele (vaak emotioneel gedreven) factoren werken verstorend.

Maar omdat die harde informatie uiteindelijk bepalend is voor de waardering van bedrijven, kunnen beleggers die gedisciplineerd alleen die informatie een rol laten spelen bij hun beslissingen, bovengemiddelde lange termijn resultaten boeken.

Fred Huibers is partner bij HEK Value Funds