Hoe het niet begrijpen van 'zachte' signalen en de trage besluitvorming ons land achterop gaat helpen.

Door Rob Wagenaar

U heeft ze vast wel meegekregen, de zachte indicators dat het echt beter gaat met de economie.

Het Nederlandse MKB is positief, de index van de Duitse inkopers is aardig gestegen, de beurs kruipt omhoog en – last but not least – om je heen hoor en merk je optimisme. Maar hoe gaat onze dierbare regering om met deze onmiskenbare signalen? Bezuinigen! De kop indrukken dat ontluikend perspectief!

Onontkoombaar

Ik vind het altijd dramatisch om erbij te zijn als de dingen gaan zoals ze gaan, maar wel verkeerd. En dat je daar niets aan kan doen. Zo is het nu een beetje, met de economie van dit land. De politiek zit met het heilig moeten van een volgende bezuiniging. Politiek, qua Europa en ook nog volgens de cijfers onontkoombaar.

Er zal gemarcheerd moeten worden volgens de klaarliggende schema’s. En zo is en was het en is het ook in andere sectoren. Neem de banken en de hypotheekverstrekking. Het heeft jaren geduurd om een iets conservatiever en verstandiger hypotheekbeleid te realiseren.

Nu dat het er eenmaal staat en deze zomer nog verder moet worden aangesnoerd, hebben we er eigenlijk veel minder behoefte aan. Immers de stagnatie op de woningmarkt creëert zoveel nadelen dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Het zal weer lang duren voordat een redelijk midden wordt bereikt.

Snel en vastberaden

Dit soort molens draaien erg langzaam en dat is vaak goed. Maar nu toevallig niet. Nu zouden we graag snel en vastberaden een aantal samenhangende maatregelen willen nemen die het Schip van Staat economisch weer op de been helpen.

Met de stroom meebewegen in plaats van een bezuinigingsmaatregel vanuit de logica uit het verleden nemen. Het is natuurlijk ook niet fair om een staatsbestel en het zeer volatiele bedrijfsleven met elkaar te vergelijken.

In bedrijven worden op dit moment uitgestelde investeringsbeslissingen genomen. Betrokken management beoordeelt de zachte signalen, kijkt naar de eerste cijfers van 2011 en zegt: vooruit met de geit.

Vervolgens wordt dezelfde dag nog de leverancier gebeld. Die is er de volgende morgen en vervolgens gaat er, zeg, 1 miljoen euro onze economie in. Mijn broer maakt dat nu mee: hij is eigenaar van een bedrijf dat met deze psychologie nauw verbonden is.

Zo´n slagvaardigheid kan je niet van de instituties verwachten. En dus duurt het lang voordat de acties van nu in de harde cijfers terecht komen en nog langer voordat die zijn verwerkt in ander beleid. Je kunt nu al zeggen dat het hele pensioentumult bij een verder aantrekkende economie in het najaar van tafel is. Aantrekkende rentes, betere dekkingsgraden en weg zijn de zorgen!

Regeren is vooruitzien

Gelukkig weten u en ik hoe het echt zit en beoordelen we met gezonde distantie de onheilstijdingen die nog over ons worden uitgestrooid. Vindt u mij een nepgoeroe die uiterst dubieuze toekomstvoorspellingen doet? Wellicht heeft u gelijk!

Maar toch zou ik- als ik de regering was - de zachte signalen als bikkelhard interpreteren, het zekere voor het onzekere nemen en nog maar even niet verder bezuinigen. Was regeren ook niet vooruitzien? Kan het toch nog goedkomen!

Rob Wagenaar is organisatieadviseur rob.wagenaar@wagenaarhoes.nl